Z generácie na generáciu - 28. február - evs.sk

„Ustanovím svoju zmluvu medzi sebou a tebou aj tvojím potomstvom, a to cez pokolenia  − ako večnú zmluvu,  že budem Bohom tebe i tvojmu potomstvu.“ (1M 17:7)

V priebehu rokov som videl veľa drámy hranej v reálnom čase v mnohých životoch. Videl som, čo sa stane mužovi a žene, keď sa zosobášia, ostanú svoji, pracujú na silnejšom manželstve a vychovávajú svoje deti v súlade s Božím slovom. Neskôr ich deti majú deti, následne pravnúčatá. Videl som, čo sa napokon stane, keď sa Božia pravda presúva z generácie na generáciu.

Boh vyhlásil: „Cti otca svojho i matku svoju, ktorú ti dáva Hospodin, tvoj Boh, aby si dlho žil na zemi!“ (2M 20:12)

V pôvodnom jazyku znamená slovo ctiť si „dávať váhu“. Inými slovami: „Váž si svojich rodičov.“ Ako si vychovávaný svojimi rodičmi, budú ti hovoriť veci, ktoré sa ti nebudú páčiť, ako: „Myslíš si, že peniaze rastú na stromoch?“ a „Nevieš, čo všetko som musel obetovať, keď som bol v tvojom veku.“ Potom je tu môj obľúbený rodičovský výrok: „Pretože som to povedal.“

Niekedy sa môžeme pozrieť na Božie nariadenia, normy a absolútne pravdy a povedať: „S týmto bojujem. Nepoznám to. Ako môžem vedieť, že je to pravda?“

Boh však jednoducho hovorí: „Vieš, že je to pravda, pretože som to povedal.“

Boh je zdrojom pravdy. Boh je pravda. Preto keď Boh povie, že to je pravda, potom to pravda je. Môžeš s tým súhlasiť alebo nesúhlasiť. Možno tomu nebudeš úplne rozumieť, ale pravdu to nezmení. Myslím, že všetko sa vyjasní v nebi. Spoliehajme sa iba na Božie slovo.

Každá rodina má svoje výzvy a tragédie. Nakoniec však uvidíme výsledky podávania Jeho pravdy z generácie na generáciu.

https://www.harvest.org