Rozumná viera - 27. máj - evs.sk

„Poďte len a súďme sa – vraví Hospodin.“ (Iz 1:18)

Predtým, než som sa stal kresťanom, som pochodoval zaseknutý v popudoch kultúry, kde mi ľudia vraveli, čo mám hovoriť a čo si mám myslieť. Keď som sa však stal kresťanom, začal som dôkladne a hlboko rozmýšľať nad životom, nad tým, čo pravda je a čo nie je.

Boh vraví: „Poďte len a súďme sa.“ (Iz 1:18) Kresťanská viera je rozumná viera. Dokonca je to viera logická. Začneme uvažovať biblicky a následne žiť pravdivo.

Žiť pred Bohom a ostanými ľuďmi úprimný, čestný a prirodzený život je žiť život bez tajomstiev, pretrvávajúceho hriechu a pretvárky. Pretvárka je pokrytectvo.

Nepochádzam z kresťanskej domácnosti. Moja mama, ktorá bola alkoholička, sa vydala a rozviedla sedemkrát. Nikdy som k mame nevzhliadal ako k morálnemu príkladu. Hoci som bol dieťa, vedel som, že mala problémy. Dokonca ako dieťa som vedel, že potrebuje moju pomoc, pretože nerozmýšľala rozumne.

Ako som začal hľadať význam a zmysel života, počul som evanjelium a uveril som v Ježiša. Našiel som to, čo som hľadal. A predsa som stretol ľudí, ktorí boli vychovávaní v kresťanských domovoch a neprišli k rovnakému záveru, k akému som prišiel ja. Bol som z toho vždy zmätený, až pokiaľ som si neuvedomil, že ak boli vychovávaní v pokryteckej domácnosti, v určitých smeroch to bolo horšie než domov, v ktorom som vyrastal ja.

Nevravím, že by si mal svoje dieťa vychovávať ako neveriaci. Vravím, že to najhoršie, čo môžeš urobiť, je hovoriť, že si kresťan a konať v rozpore so svojím presvedčením. Nehovorím, že musíš byť dokonalý. Avšak byť pokrytcom, čo znamená, že si hercom, je spôsob, ako dostať ľudí preč od Ježiša Krista.

https://www.harvest.org