Šťastní dokonca aj po - 27. marec - evs.sk

„Tí, čo milujú Tvoj zákon, majú hojne pokoja a nemajú sa o čo potknúť.“ (Ž 119:165)

Žasnem, ako ľudia vedia byť posadnutí svadbou, ale na manželstvo zabúdajú. Najdôležitejšia vec nie je svadba, ale manželstvo.

Ak vidíš silné a úspešné manželstvo, nestalo sa to náhodou ani automaticky. Ak je manželstvo silné a úspešné, je to preto, že obaja z dvojice na ňom pracujú. Muž má svoju časť a žena zase svoju.

Je možné mať manželstvo, v ktorom dvojica žije šťastne až do smrti? Myslím, že by sme mali ustúpiť od rozprávky a frázu trochu zmeniť. Môžeš žiť šťastne dokonca aj po… ak buduješ svoje manželstvo na správnom základe.

Boh má pre manželstvo plán, a ak ho budeme robiť Jeho spôsobom, môže ho požehnať. List Efezským nás v 5:31-33 vracia späť na úplný zašiatok: „Preto opustí človek otca a matku a pripojí sa k svojej žene; i budú dvaja jedno telo. Toto tajomstvo je veľké. Ja ho však vzťahujem na Krista a na cirkev.  Takto teda aj vy každý jeden milujte si ženu ako seba, a žena nech sa bojí muža.“

Boh nám dal pre život manuál s inštrukciami, ktorý zahŕňa jeho návod na manželstvo, rodinu a vychovávanie detí − a tiež na slobodný život. Tento manuál s inštrukciami sa volá Biblia a my potrebujeme venovať pozornosť tomu, čo hovorí.

Keď budeme voči Božím pravidlám a zákonom ľahostajní, zaplatíme za to svoju cenu. Hovorí sa, že rodina dokáže prežiť bez národa, ale národ nedokáže prežiť bez rodiny. Boh nám dal pre manželstvo a rodinu svoju predlohu a čím ďalej od nej zájdeme, tým horšie to bude.

https://www.harvest.org