Topánky evanjelia - 29. apríl - evs.sk

„… a obujte si pohotovosť k evanjeliu pokoja.“ (Ef 6:15)

Prednedávnom som zistil, že ma moje píšťaly niekedy, keď behám, bolia. Preto som išiel do obchodu, ktorý mi pomohol s touto záležitosťou. Dali ma na bežecký trenažér a sledovali, ako bežím. Potom mi povedali, že pronujem. Ukázalo sa, že potrebujem pevnejšie topánky.

Na topánkach záleží. V prvom storočí nosili rímski vojaci sandále. Tiež však nosili čižmy, ktoré im v boji umožnili stáť pevne. Vojakom zabezpečili aj ochranu. Ich nepriatelia často zakopávali ostré palice do zeme, ktoré boli umiestnené tak, aby znehybnili vojakov, ktorí na nich stúpili. Svoje čižmy museli mať na nohách.

Ako kresťania budeme čeliť podobnému druhu opozície v duchovnom boji. Apoštol Pavol napísal veriacim do Efezu: „Oblečte sa do celej výzbroje Božej, aby ste mohli obstáť proti úkladom diabla. A obujte si pohotovosť k evanjeliu pokoja.“ (Ef 6:11,15)

Tieto topánky evajelia hovoria o mobilite. S nimi nadobúdame pôdu v duchovnom boji tým, že pochodujeme vpred. Keď ostatným prinášame evajelium Ježiš Krista, v skutočnosti napádame nepriateľské územie.

List Rímskym 10:14-15 vraví: „Ale ako budú vzývať Toho, v koho neuverili? A ako uveria v Toho, koho nepočuli? A ako počujú bez kazateľa? A ako budú kázať, ak nie sú poslaní? Ako je napísané: Aké vzácne sú kroky tých, čo ako evanjelium zvestujú pokoj a dobré veci!“

Biblia nás učí, že ako vojaci pod velením Ježiša Krista máme byť celý čas v službe. Máme byť bdelí, pripravení a vyhľadávať príležitosti hlásania evanjelia.

https://www.harvest.org