Boh je láska! - 29. marec - evs.sk

„Miloval som ťa večnou láskou…“ (Jer 31:3)

Ako čítam Bibliu, vidím, že láska je hlavnou a dominantnou Božou vlastnosťou. Prisľúbenia Božej lásky a odpustenia sú tak skutočné, tak isté, tak pozitívne, ako ich len ľudské slová dokážu vypovedať. Avšak úplná krása oceánu sa nedá pochopiť, pokiaľ ju človek neuzrie. Rovnako je to s Bohom. Pokiaľ skutočne nezažiješ Božiu lásku, pokiaľ nie si jej držiteľom, nikto ti jej divy nedokáže opísať.

Nikdy nespochybňuj veľkú Božiu lásku, pretože je to rovnako nemenná súčasť Boha ako Jeho svätosť. Ak by to nebolo z Božej lásky, nikto z nás by nikdy nemal šancu v budúcom živote. Ale Boh je láska! A Jeho láska k nám je nekonečná.

Modlitba dňa

Keďže sa poznám, Pane, vedomie Tvojej lásky a odpustenia ma nikdy neprestane udivovať. V tomto vedomí mi pomôž ostatným hovoriť, že táto láska patrí aj im, ak k nej načiahnu svoju ruku.

Billy Graham Evangelistic Association