Ako zmeniť národ - 3. apríl - evs.sk

„Nescudzoložíš!“ (2M 20:14)

Dnešné filmy, hudba a sitkomy zobrazujú sex ako niečo neškodné, zábavné a dokonca ho oslavujú. Zamysli sa, aký vplyv to má na našu kultúru. Uvažuj nad tým, aký odlišný by bol svet, ak by sme poslúchali len jedno z desiatich prikázaní: „Nescudzoložíš“ (2M 20:14).

Znamenalo by to, že rodiny by stále držali pokope. Znamenalo by to, že deti by neboli splodené mimo manželského zväzku a mali by vo svojich životoch stabilné zosobnenie otca.

Pri takmer každom obyvateľovi štátu so sociálnymi problémami spätne zistíš, že ich príčinou je rozpadnutá rodina a absencia otcov. Štatistiky nám to potvrdzujú. U synov, ktorí vyrastajú bez otcov, je až o 300 % väčšia pravdepodobnosť, že skončia v reedukačnom centre. 63 % tínedžerov, ktorí sa pokúsili spáchať samovraždu, žije v domovoch bez otca. 71 % študentov, ktorí predčasne zanechali strednú školu, pochádza z domovov bez otca. 90 % detí, ktoré utiekli z domu, a žije na ulici pochádza z domova bez otca. 85 % uväznenej mládeže vyrástlo v domove bez otca.

Myslím si, že ľudia niekedy veria myšlienke, že Boh odsudzuje sex. Aké smiešne. Boh sex stvoril. Jeden zo spôsobov, ako si manželia a manželky prejavujú svoju lásku, je cez sexuálne spojenie. Nemusí to byť špinavé slovo. Nemusí to byť tabu téma. Je to niečo, čo si ľudia môžu užívať a mať z toho potešenie. Avšak jediné miesto, kde to Boh požehná, je v rámci hraníc a bezpečného miesta manželského vzťahu.

Mimo manželstva môže byť sex nesmierne deštruktívny. Sex potrebujeme udržať na správnom mieste. Ak by sme len robili to, čo nám hovorí Boh vo svojom Slove, ak by sme sa len vrátili k tomu, čo nám o manželstve hovorí Boh, zmenilo by to náš národ.

https://www.harvest.org