Ako zvládať pokušenie - 6. január - evs.sk

„… On nedopustí pokúšať vás nad možnosť…“ (1K 10:13)

Satanovým cieľom je ukradnúť semiačko pravdy z tvojho srdca poslaním rozptyľujúcich myšlienok. Malo by ťa povzbudiť, že satan ťa považuje za dostatočne dobrého kresťana na to, aby si z teba urobil cieľ.

Rozdiel medzi kresťanom a nekresťanom je nasledovný: hoci obaja môžu mať dobré a zlé myšlienky, Kristus dáva svojim nasledovníkom silu vybrať si skôr tie dobré než tie zlé. Vidíš človeka, ktorý prichádza na modlitebné stretnutie s Bibliou pod rukou. Tento človek bol nepochybne pokúšaný ostať doma, ísť na bowling alebo robiť nejakú inú činnosť. Keď mu však prišli na myseľ tieto rôznorodé myšlienky, vybral si správne a namieril si to do kostola.

Iný človek prichádza v noci do baru. Nepochybne mu napadlo, že mal radšej zostať doma so svojou rodinou. Podľahol však negatívnej myšlienke a nechal sa zlákať svojím hladom.

Nezáleží na pokušeniach, ktoré máš, ale na rozhodnutí, ktoré v súvislosti s nimi urobíš.

Modlitba dňa

Pane, každý deň sa budem musieť rozhodovať. S Tvojou silou a múdrosťou mi pomôž robiť správne rozhodnutia.

Billy Graham Evangelistic Association