Len ver - 7. január - evs.sk

„Ešte hovoril, keď prišiel ktosi od predstaveného synagógy a povedal mu: Už ti dcéra umrela;  neobťažuj Majstra!  Ale Ježiš, keď to počul, povedal mu: Neboj sa, len ver a bude zachránená.“ (L 8:49-50)

Zažil si už niekedy obdobie, keď bolo všetko v poriadku, a zrazu si sa prepadol na dno? Možno sa ti prihodila tragédia, ako smrť milovanej osoby, strata kariéry alebo zlé správy od lekára.

Ak si takú situáciu zažil, potom sa spoznáš v dojímavom príbehu o tom, ako Ježiš pristupoval k mužovi menom Jairus. V jeho živote išlo všetko skvele – až kým jeho milovaná dcéra vážne neochorela. Niet pochýb o tom, že si zavolal najlepších lekárov. Jej stav však bol čoraz vážnejší. Nemohol s tým urobiť nič.

Nevieme, či Jairus veril v Ježiša. Biblia o tom nehovorí. Ako predstavený synagógy bol veriacim a nábožným mužom. Pravdepodobne o Ježišovi počul a veril, že môže zachrániť život jeho dcéry. Preto vyhľadal Pána a prosil ho, aby šiel a položil na ňu ruky. Veril mu a vložil v neho všetku svoju dôveru.

Jairova viera bola dramatická, obzvlášť keď v príbehu nastáva posun a on zisťuje, že jeho dcéra zomrela.  Jairus však stále veril, že Pán môže zasiahnuť. V tomto konkrétnom čase Pánovej služby ešte nikoho z mŕtvych nevzkriesil. Ľudí uzdravoval, ale žiadneho človeka nevzkriesil. Milujem, čo Ježiš v tejto chvíli povedal Jairovi: „Neboj sa, len ver a bude zachránená.“ (L 8:50)

Jairus sa načiahol za Kristom a našiel, čo potreboval. Jeho dievčatko vstalo z mŕtvych. Je to slávny príbeh a slúži ako jednoduchá pripomienka, že Pána potrebuje každý. Niektorí ľudia si nemyslia, že Ho potrebujú. V skutočnosti Ho však každý zúfalo potrebuje.

https://www.harvest.org