Buď sprostredkovateľom zmeny - 6. jún - evs.sk

„… pretože všetko, čo sa narodilo z Boha, víťazí nad svetom;  a víťazstvo, ktoré premohlo svet, je naša viera.“ (1J 5:4)

Neviem, ako to vyzerá u vás doma, ale moja manželka a ja máme vždy odlišný pohľad na teplotu v miestnosti. Cathe má rada teplo, a ja zase chlad. Keď ma niekedy obleje teplý pot, idem k termostatu, kde zistím, že je nastavený na 26 stupňov. Potom sa opýtam Cathe, prečo ho nastavila tak vysoko.

„Bolo mi chladno,“ odpovie.

Prestavím ho teda na primeranú teplotu 21 stupňov. Ona je spokojná, keď je teplejšie. Ja, keď je chladnejšie. A tak opätovne chodievame k termostatu, pretože ten reguluje teplotu miestnosti. Na rozdiel od teplomera, ktorého teplota sa pohybuje hore-dole, termostat ovplyvňuje svoje prostredie – určuje jeho teplotu.

Na základe tohto príkladu si termostat alebo teplomer? Opýtam sa inak: Meníš kultúru alebo kultúra mení teba? Meníš svet alebo svet mení teba?

Biblia nám prezentuje príbehy o veľkých mužoch a ženách, ktorí slúžili Bohu a prakticky zmenili svoj svet. Títo ľudia neboli dokonalí. V skutočnosti mali od dokonalosti poriadne ďaleko. Mnohokrát zlyhali. Mali však vieru vo veľkého Boha. Rovnako môžeme mať vieru vo veľkého Boha aj my.

Zmeniť svet je možno veľmi ťažká úloha. Ale čo tak tvoj svet? A čo tvoja oblasť vplyvu? Tvoji priatelia, rodina a susedia? Môžeš mať medzi nimi vplyv. Ako to môžeš dosiahnuť? Skrze vieru. Ako nás učí 1J 5:4: „… a víťazstvo, ktoré premohlo svet, je naša viera.“

Môžeš byť sprostredkovateľom zmeny. Môžeš byť termostatom. Môžeš byť človekom, ktorý zmení svet.

https://www.harvest.org