Prilba spasenia - 6. máj - evs.sk

„Žijeme síce v tele, ale nebojujeme podľa tela; zbroje nášho boja nie sú telesné, ale schopné v Bohu zrúcať hradby; boríme mudrlantstvo.“ (2K 10:3-4)

Už si si niekedy všimol, že súčasne nedokážeš mať dve myšlienky? Ak máš čistú myšlienku, nedokážeš mať zároveň aj nečistú. Ak máš milujúcu myšlienku, nedokážeš mať v rovnakom čase aj nemilujúcu. Jedna nahrádza druhú.

Biblia nám vraví: „Preto vezmite na seba celú výzbroj Božiu, aby ste mohli odolať v zlý deň… Vezmite si aj prilbu spasenia a meč Ducha, ktorým je slovo Božie.“ (Ef 6:13,17)

Prilba spasenia ochraňuje našu myseľ. Ochraňuje naše myšlienky. Je to miesto, na ktoré bude diabol útočiť. Ak by si mal vystopovať začiatky hriechu, ktorý si spáchal, myslím, že by si zistil, že to začalo v ríši tvojej mysle.

Príslovia 23:7 (Katolícky preklad) vravia: „Lebo ako zmýšľa v duši, taký je…“ Naše mysle, naše myšlienky a naše predstavy musíme strážiť, pretože práve tam zvyčajne začína pokušenie.

Diabol je ľstivý. Ako predavač áut, ktorý vraví: „Prečo si auto nevyskúšate?“ Alebo zamestnanec pekárne, ktorý ti ponúkne ochutnávku zdarma. Povie niečo ako: „Viem, že toto by si nikdy neurobil, pretože ty si taký duchovný… no len pre zábavu, zober ho na skúšobnú jazdu. Pusť sa do toho a premietni si toto pokušenie vo svojej mysli… len aby si videl, aké to je.“

Kvôli tomu si musíme svoje mysle strážiť. A práve preto si svoje mysle chceme naplniť pravdou. Začína to v mysli. Nestačí len niečo neurobiť. Takisto by si na to ani nemal myslieť. Nepriateľ na nás bude útočiť v tejto oblasti, preto sa musíme mať na pozore v každom čase.

https://www.harvest.org