Účel svedectva - 6. marec - evs.sk

„Ale Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus umrel za nás, keď sme boli ešte hriešni.“ (R 5:8)

Keď hovoríš ďalším ľuďom o tom, čo pre teba Boh urobil, šíriš svoje svedectvo. Svedectvo je tvoj príbeh o tom, ako si prišiel k viere. Každý kresťan ho má.

Niektorí kresťania majú dramatické svedectvá, v ktorých hovoria o tom, ako boli zachránení z drogovej závislosti, zločinu alebo odporných skutkov. Ostaní kresťania nemajú svedectvá, ktoré sú natoľko dramatické − no sú rovnako dôležité.

Rád počúvam, ako ľudia spoznali Krista, ale nepáči sa mi, keď zachádzajú do brutálnych detailov svojej minulosti. Potom sú tu svedectvá, v ktorých ľudia hovoria, čo všetko kvôli Ježišovi obetovali. Hovoria niečo v tomto zmysle: „Kvôli Ježišovi som sa vzdal toho a tamtoho. Kvôli Ježišovi som priniesol značné obete. Všetko som to urobil kvôli Nemu!“

Tvoje svedectvo nie je o tom, čoho si sa kvôli Ježišovi vzdal. Je o tom, čoho sa On vzdal kvôli tebe. Nehovor ľuďom o tom, čo si pre Krista urobil ty. Hovor im o tom, čo Ježiš urobil pre teba. Ježiš je ten, ktorý odviedol prácu. Ježiš je ten, ktorého vyznávame.

Dobré a silné svedectvo vyzdvihne to, čo dosiahol Ježiš. Podstatou veci je, že všetci sme boli hriešnici beznádejne oddelení od Boha, plavili sme sa na spoločnej lodi do pekla a to isté evanjelium sa k nám dostalo a zmenilo nás. To je svedectvo, ktoré máme všetci.

https://www.harvest.org