Aby boli s Ním - 8. apríl - evs.sk

Zamyslenia

Aby boli s Ním – 8. apríl
8. apríla 2024
Play

„Vtedy ustanovil si dvanástich, aby boli s Ním, poslal ich kázať.“ Evanjelium podľa Marka 3:14

Ježiš si ťa v prvom rade vyvolil, aby si bol s Ním. Chce mať s tebou spoločenstvo. Chce sa s tebou o niečo podeliť a existuje niečo, o čo sa s Ním máš podeliť ty.

Možno si myslíš, že pre Ježiša nerobíš dosť. Každý živý kresťan pozná tento pocit. Vidíš sám seba ako neužitočného služobníka.

Nezabúdaj, že tvoja služba nie je tá najdôležitejšia vec. Najdôležitejšie je byť s Ježišom. To dokáže aj bezmocný. A pravdou je, že to ti najviac chýba. Je to najhlbšia potreba tvojho srdca.

Ale je to dosť, aby sme boli s Ježišom?

Áno, je to dosť na veky vekov. S Ním sa upokojí tvoje srdce. On jediný dokáže uspokojiť tvoju dušu.

Mnohí ľudia sa v živote a službe unavia, pretože neodpočívajú pri Ježišovi. Sú tak zaneprázdnení tým, čo by pre Neho mali urobiť. Plánujú, a ak sú výsledky chabé, ľahko končia v malomyseľnosti.

V prvom rade máš odpočívať s Ježišom. Viac sa zaujíma o teba ako o tvoju službu. Žiada si tvoju lásku. Znamená pre Neho viac ako čokoľvek, čo dokážeš urobiť.

Ježiš ťa chce zahrnúť svojou milosťou. Jeho láska musí v tebe vládnuť. Chce potešiť tvoje srdce. Prijmeš plnosť požehnania, len keď budeš odpočívať v Ňom.

Tvoj život s Ježišom je tou najhlbšou a najreálnejšou vecou v tvojom vzťahu s Bohom. Každá služba začína a naplňuje sa v odpočinku pri Ježišovi. V podstate nie ty slúžiš, nie ty prinášaš ovocie. Robí to Ježiš. On žije svoj život v tebe. Kráča dopredu skrze teba. Zostaň preto s Ježišom. Tam nájde tvoje srdce odpočinok. Tam budeš užitočným nástrojom pre svojho Spasiteľa.

Hans Erik Nissen

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.