Aby milosť zostala milosťou - 12. júl - evs.sk

Zamyslenia

Aby milosť zostala milosťou – 12. júl
12. júla 2022
Play

„A keď z milosti, tak nie zo skutkov, ináč by milosť nebola milosťou.“ List Rímskym 11:6

Pre kresťana je vždy veľkým nebezpečenstvom, keď sa zameria na vlastné skutky.

Sú to často dobré skutky. Zvyčajne sa to stáva, keď sa porovnávame s inými. Vo väčšine prípadov však kresťanov trápi, čo všetko im chýba. Keď uvažujú o tom, aké by malo byť skutočné, živé Božie dieťa, tak podľa vlastných kritérií zlyhávajú. Myslia si, že všetko ich obviňuje. Cítia sa zúfalí a zastrašení.

Nie je to bez príčiny, je to v poriadku. My nemáme nič, čo by mohlo pred Bohom obstáť. Zbytočne hľadáme skutky, ktoré sú celkom bez vlastnej spravodlivosti a sebectva.

Kedy sa naučím spoliehať jedine na milosť? Keď sa zameriavam len na seba a na všetko, čo mám, zatieňujem tým Božiu milosť.

Keď sa srdce obráti k Ježišovi, je to úplne iné. Vtedy vo mne žije Jeho nezaslúžená milosť. Teším sa, že je to niečo, čo nemá svoj základ vo mne. Na mne to nezávisí. Nemôžem nič pridať ani nič z toho odobrať.

Božiu milosť zaručuje Ježiš — nie ty. Milosť má do činenia s Ježišom — nie s tebou. Preto sa nemení. Jeho obeť na kríži poskytla obrovské množstvo milosti. Tento fakt sa nikdy nezmení.

To, čo dokážeš urobiť ako kresťan, sa môže veľmi ľahko zrútiť. Vo chvíľach pochybností v sebe nevidíš nič iné len hriech a vinu. Ale keď veríš v Ježiša, budeš spasený, no nie vďaka tomu, čo vykonáš ty sám. Bude to jednoducho len z milosti.

Nič nestálo Boha tak veľa ako Jeho milosť. Stála Ho Jeho Syna. Preto žiarlivo sleduje, aby milosť zostala milosťou. Robí to v spoločenstve aj v živote každého jednotlivca.

Nemal by si vyzdvihovať nič iné, len Jeho milosť. Musíš to robiť tu a budeš to robiť navždy, keď budeš spievať pred trónom Božím a Baránkovým.

Hans Erik Nissen

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.