Ako dosiahneme víťazstvo nad pokušeniami - 15. júl - evs.sk

Zamyslenia

Ako dosiahneme víťazstvo nad pokušeniami – 15. júl
15. júla 2021
Play

„…vzoprite sa mu, pevní vo viere.“ Prvý list apoštola Petra 5:9

Ako dosiahnem víťazstvo nad pokušeniami vo svojom živote? Táto otázka je stále aktuálna, pretože kresťan má v sebe ešte stále starého človeka a ešte stále je vystavený diablovým ľstivým útokom. My, ktorí veríme v Pána Ježiša, máme v sebe dve prirodzenosti: novú, znovuzrodenú myseľ, ktorá je z Boha a je Bohom daná, ale ešte stále v sebe nachádzame telo starého človeka, ktorý je nepriateľský voči Bohu a stále bojuje s našou novou mysľou. „Lebo telo žiada proti duchu a duch proti telu; ony si navzájom odporujú, aby ste nerobili, čo by ste chceli.“ (G 5:17) Zmyslom toho je, že prostredníctvom tohto zápasu máme vyhrať nad naším starým človekom. Satan používa nášho starého človeka na to, aby nás pokúšal. „Ale každý je pokúšaný tým, že ho vlastná žiadosť zachvacuje a zvádza.“ (Jk 1:14) Pokúša nás nespočetnými spôsobmi zvonku, skrze iných ľudí, ale aj cez pohnútky v našom srdci. Preto je veľmi aktuálne pýtať sa: ako dosiahneme víťazstvo? Mnohí ľudia, ktorí sa považujú za kresťanov, sú utláčaní hriechmi, ktoré by sa u kresťana nemali vôbec vyskytovať. Buď vôbec vážne nebojujú proti hriechu, alebo nebojujú úprimne. Bojujú proti výsledku a následku hriechu, ale nebojujú proti samotnej chuti hrešiť. Taký kresťan je vo veľkom nebezpečenstve. Žije podľa tela. „…lebo keď podľa tela žijete, iste umriete.“ (R 8:13) V pravde musíme bojovať naozaj a úprimne. Musíme chcieť zničiť samotný hriech a chuť k nemu. Ak máme tento boj vyhrať, musíme bojovať tak, že sa budeme utiekať k Pánovi Ježišovi a k Jeho víťazstvu! Nepomôže nám len modliť sa, prosiť o Božiu moc a čakať na ňu. Naše víťazstvo už vyhral Pán Ježiš a my ho v Ňom vlastníme. Zápas, ktorý vedie k víťazstvu, je v Biblii nazývaný dobrým bojom viery. Keď sa diablovi vzoprieme pevní vo viere, utečie od nás a zvíťazíme nad ním.

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.