Blahoslavení čistého srdca - 5. máj - evs.sk

Zamyslenia

Blahoslavení čistého srdca – 5. máj
5. mája 2024
Play

„Blahoslavení čistého srdca, lebo oni Boha uvidia.“ Evanjelium podľa Matúša 5:8

Slová „čistého srdca“ tu znamenajú nerozdelené srdce. Je to srdce, ktoré nie je rozpoltené a nemá rozpoltenú vôľu, srdce, ktoré chce len jednu vec; chce to, čo chce Boh.

Čisté srdce môžeme charakterizovať aj ako srdce úprimné pred Pánom. Pán pomáha tým, ktorí majú voči Nemu úprimné srdce. V reči Novej zmluvy môžeme povedať, že čisté srdce, to je to isté, ako srdce znovuzrodené.

Po príchode hriechu na tento svet, sa človek s takýmto srdcom nerodí. Žiaden človek si nedokáže sám v sebe vytvoriť čisté srdce. Ale máme právo modliť sa za to.

„Srdce čisté stvor mi, ó Bože.“ (Ž 51:12)

Stvoriť, to znamená vytvoriť niečo z ničoho. Boh v nás vytvára to, k čomu v nás nie sú predpoklady. Stáva sa to v okamihu, keď človek prichádza k viere v Pána Ježiša a Pán Ježiš odvtedy skrze vieru prebýva v srdci človeka.

Tí, ktorí majú takéto srdce, uvidia Boha. Ale ten, kto nie je narodený znova a teda nemá čisté srdce, nemôže Boha vidieť a žiť.

Poznávacím znakom toho, či má človek čisté srdce je to, či sa viní a odsudzuje kvôli svojmu hriechu a cíti potrebu pozerať sa na Pána Ježiša ako na svoju jedinú záchranu! Ten, kto taký je, má svoj život v

Pánovi Ježišovi a stáva sa prameňom požehnania pre svojich blížnych.

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.