Nesmieš pochybovať - 4. máj - evs.sk

Zamyslenia

Nesmieš pochybovať – 4. máj
4. mája 2024
Play

„Ja, ja zotieram tvoje priestupky kvôli sebe samému, a na tvoje hriechy nebudem spomínať.“ Izaiáš 43:25

Existuje hriech, ktorý nazývame priestupkom. To sú skutky, ktoré si nemal robiť. Vieš, že ti v očiach ľudí dávajú nálepku, preto sa ich snažíš skryť. Nemáš rád, keď ťa ostatní prekuknú. Máš dojem, že si ťa v takom prípade prestanú iní vážiť.

Je hrozné pomyslieť, že všetko je obnažené a odkryté očiam Toho, ktorému sa budeme zodpovedať.

Čo sa stane?

Najhoršie zo všetkého je stretnúť Boha s hriechmi, ktoré nemáš odpustené. Ale prečo by si to robil, keď Boh túži zbaviť ťa tvojich priestupkov a zločinov?

Vpusť Ježiša do svojho tvrdého a nečistého srdca. Vyznaj Mu všetky svoje skryté hriechy. Vymaže ich, Ani jeden hriech nezostane, keď sa ho dotkne Ježišova krv.

Je ťažké pochopiť, že si spomenieš na niečo, čo Hospodin už zabudol. Ale tak je to s Božím dieťaťom. Pamätáš si hriechy a zlyhania. Nasledujú ťa ako tiene počas celého života. Keď sa objavia, stále cítiš ich obviňujúcu silu.

Ale u Boha je to iné. To, čo vymazal, si viac nepamätá. Odstránil to. Zabudol na to.

Sme prekvapení, aká sila je v Baránkovej krvi. Nečistý, špinavý hriešnik sa stáva biely ako sneh. Zlomené veci sa zaceľujú. Ty sa javíš ako človek, ktorý nikdy nezhrešil.

Tak mnoho ľudí si myslí, že Boh nám odpúšťa kvôli nám samým. Výsledkom toho je mnoho zápasov a pochybností. Milosť sa stáva neistou. Neustále sa musíš pýtať: Som taký, že Boh môže zmazať moje zločiny? Takéto otázky si nemusíš klásť. Namiesto toho sa môžeš pýtať: Je Ježiš taký, že má pre mňa milosť? O odpovedi nesmieš pochybovať. Dal ju, keď povedal: „Dokonané je.“

Hans Erik Nissen

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.