Božie cesty - 8. október - evs.sk

Zamyslenia

Božie cesty – 8. október
8. októbra 2021
Play

„Očakávaj Hospodina a zachovávaj Jeho cestu, On povýši ťa, aby si vlastnil krajinu.“ Žalm 37:34

Občas sa nám javí, že Božia cesta je zvláštna. Sprevádza ju Božie požehnanie, no nie vždy to tak vyzerá. Je to cesta svetla a cesta pravdy, a ak chceš po nej kráčať v svete tmy, niečo to stojí. Väčšinu ľudí vedie duch doby a pre kresťana je neustálym pokušením poddať sa mu a správať sa ako všetci ostatní.

Musíš zostať na Božej ceste. Aj keby bola tmavá a neznáma, napriek tomu je jediná, ktorá vedie k cieľu. Čo pomôže, že je cesta široká a ľahká, ak končí v zatratení?

Ak kráčaš Božou cestou, získal si výsadu, ktorá neexistuje na žiadnej inej ceste. Môžeš očakávať na Hospodina a nebude to márne. Čas čakania sa môže zdať dlhý, ale Hospodin prichádza so svojou pomocou.

Možno poznáš skutočných kresťanov, ktorí správne kráčajú životom. Museli prejsť mnohými ťažkosťami a zápasmi, ale za každých okolností vytrvali na Božej ceste.

Choď v ich šľapajach. Každá iná cesta vedie k sklamaniu a problémom. Keď ťa na Pánovej ceste stretnú problémy a trápenie, je nesmiernym bohatstvom, keď môžeš povedať, že si presvedčený, že si tam, kde ťa Boh chce mať. Nevzal si život do vlastných rúk.

Príde deň, keď ťa Boh povýši. Nesmieš to netrpezlivo urýchliť a vyvýšiť sa sám. Boh ťa volá, aby si zostal na Jeho ceste. O zvyšok si nemáš robiť starosti. Boh často zasahuje aj v súčasnosti. Môže ťa bohato požehnať mnohými spôsobmi. Áno, môže ti prestrieť stôl pred tvojimi protivníkmi.

Inokedy Boh vedie svoje deti cez rovnaké utrpenie, aké musel znášať Pán Ježiš. Z ľudského hľadiska bol Ježiš zbavený úplne všetkého. Musel sa dokonca vzdať aj svojho života. Ale je pravdou, že zostal na Božej ceste. „Preto mu dám podiel s veľkými…“ (Izaiáš 53:12).

Keď ťa Boh povýši, zdedíš, čo si si nezaslúžil. Ježiš zdedil kráľovstvo, ktoré zaujmeš ty. Zostaň na Jeho ceste, aby ti ho mohol dať.

Hans Erik Nissen

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.