Boh, ktorý trpí - 13. máj - evs.sk

Zamyslenia

Boh, ktorý trpí – 13. máj
13. mája 2023
Play

 Opovrhnutý bol a opustený ľuďmi, muž bolestí, ktorý poznal choroby, ako niekto, pred kým si ľudia skrývajú tvár, opovrhnutý bol, a nevážili sme si ho. Ale on niesol naše choroby, vzal na seba naše bolesti. My sme sa nazdali, že je zasiahnutý, Bohom bitý a strápený.(Iz 53: 3-4)

Keď premýšľame o Bohu, zvyčajne uvažujeme o tom, že je spravodlivý, svätý, milujúci a dobrý. Ale je tu ešte niečo, nad čím by sme sa mali zamyslieť: On je Boh, ktorý trpel. Nemáme tendenciu domnievať sa, že dokonalý Stvoriteľ by prežíval takú ľudskú vlastnosť, akou je ľudská bolesť a utrpenie. Napokon, prečo by niekto trpel, keby nemusel?

Ale Boh trpel, a to hlbšie, než si ktokoľvek z nás dokáže predstaviť. John Stott vo svojej knihe The Cross of Christ (Kristov kríž) povedal: „Náš Boh je trpiaci Boh.“ A som presvedčený o tom, že má pravdu.

Počúvajte Izaiášov opis toho, čím si Ježiš (ktorý bol Bohom) prešiel na Golgote:

„Opovrhnutý bol a opustený ľuďmi, muž bolestí, ktorý poznal choroby, ako niekto, pred kým si ľudia skrývajú tvár, opovrhnutý bol, a nevážili sme si ho. Ale on niesol naše choroby, vzal na seba naše bolesti. My sme sa nazdali, že je zasiahnutý, Bohom bitý a strápený. Ale on bol prebodnutý pre naše priestupky, zmučený pre naše neprávosti. On znášal trest za náš pokoj, jeho jazvami sa nám dostalo uzdravenia.“ (Izaiáš 53: 3-5)

„Muž utrpenia.“ To bol Ježiš. Ale prečo trpel Boh? Pretože miloval a miluje. To znamená, že vstupuje aj do nášho utrpenia.

List Židom 2:17-18 vysvetľuje:

„Preto vo všetkom sa musel stať podobným bratom, aby sa stal milosrdným a verným veľkňazom vo veciach Božích a odpykal za hriechy ľudu; lebo tým, že sám trpel, keď bol pokúšaný, môže pomáhať pokúšaným.“

 Vo svojom utrpení nie si sám. Ježiš tam bol a predchádzal ťa a je tu pre teba práve teraz. Volaj na Neho.

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.