Neporušiteľné dedičstvo a Božia moc - 7. október - evs.sk

Zamyslenia

Neporušiteľné dedičstvo a Božia moc – 7. október
7. októbra 2021
Play
„…k neporušiteľnému, nepoškvrnenému a nevädnúcemu dedičstvu, odloženému v nebesiach vám, ktorých moc Božia zachováva vierou na spasenie.“ Prvý list apoštola Petra 1:4–5

Najväčšia obava kresťana po obrátení je, či je v jeho živote ešte stále veľa hriechu a podvodu. Stále sa pýta sám seba: dosiahnem cieľ, to krásne dedičstvo, keď som taký? Pochybnosti a strata odvahy sa ľahko dostávajú do ľudského vnútra a odoberajú silu a chuť ku kresťanskému životu. Je to nebezpečné pre náš vzťah k Bohu. Preto si musíme všímať pomoc, ktorú nám v tejto súvislosti ponúka Božie Slovo.

Sú to hlavne dva fakty. V prvom rade je tu objasnené, že dedičstvo, ktoré získavame vierou v Ježiša Krista, je pre nás uložené v nebesiach, nie je ovplyvnené naším hriechom, našimi neúspechmi, alebo čímkoľvek iným, čo sa nedarilo v našom kresťanskom živote. Je neporušiteľné – nikdy sa nepominie. Je nevädnúce – nikdy nestratí svoju krásu alebo hodnotu. A medzi tým je napísané, že je nepoškvrnené – nie je zasiahnuté, ani ovplyvnené naším hriechom.

Boh to zariadil tak, že nemôžeme zničiť či skaziť naše dedičstvo. Môžeme ho stratiť len vtedy, keď odídeme od Pána Ježiša. Ale podobne, ako sme my chránení Pánom Ježišom, podobne je chránené aj naše dedičstvo, celé a dokonalé, v celej kráse a nádhere.

Po druhé, Božie Slovo hovorí, že my sa neochraňujeme sami. Sme chránení Božou mocou vierou v Ježiša Krista. Boh sám zobral na seba úlohu, že povedie svojich veriacich týmto svetom k spáse, až kým nedosiahnu cieľ v Jeho dokonalom kráľovstve. Z našej strany ide len o to, aby sme úplne dôverovali Pánovi Ježišovi Kristovi, nášmu Spasiteľovi. Ak rátame s týmito dvoma faktami, posilní nás to a dodá odvahu v našom každodennom živote.

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.