Božie otvorené srdce - 8. apríl - evs.sk

Zamyslenia

Božie otvorené srdce – 8. apríl
8. apríla 2022
Play

Ty mi, Hospodine, neodoprieš svoje zľutovanie, Tvoja milosť a vernosť vždy ma ochránia.“ Žalm 40:12

V Biblii sa nachádzajú slová, ktoré ma nevýslovne tešia. V staršej dánskej verzii čítame: „Ty, Pane, nezatvoríš svoje srdce voči mne.“ Môj nebeský Otec má všetky dôvody, urobiť to. Často zraňujem Jeho lásku. Satan nado mnou často získal moc. Mám v sebe veľa tieňov hriechu. Často mám pocit, že moje srdce je prázdne, ľahostajné a chladné.

Ale Božie srdce nie je také. Je otvorené, pretože Boh miluje zvnútra. Nikto okrem Neho nemôže zadržať vrúcny prúd Jeho lásky. A On to nespraví. Zjavil to svojmu služobníkovi a on to odovzdal tebe.

Je možné, že iní zatvoria svoje srdce. Ich myšlienky sa môžu zo dňa na deň zmeniť. Popularita je veľmi premenlivá.

Ježiš zažil, že ľudia, ktorí Mu v nedeľu dokázali vzdávať hold slovami: „Blahoslavený, ktorý prichádza v mene Pánovom!“ v piatok kričali: „Ukrižuj Ho!“

Ježiš zažil, že Božie srdce Mu bolo otvorené za každých okolností. Bolo to tak až do dňa, keď visel na dreve prekliatia a volal: „Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?“

Vtedy Boh zatvoril svoje srdce voči Ježišovi. On išiel ako tvoj Náhradník a Vykupiteľ pod Boží hnev a nad Golgotou nastala tma. Pretože Ježiš zaplatil to, čo si mal zaplatiť ty, navždy ti otvoril Božie srdce. Keď sa Boh na teba díva, nie si sám. Si oblečený do Ježiša Krista. Keď Boh stretne svojho Syna, nemôže mať zavreté srdce. Keďže Boh má zaľúbenie v Ježišovi, má zaľúbenie aj v tebe, ktorý žiješ v Ňom.

Preto môžeš s radosťou a odvahou obrátiť svoje oči k Pánovi, v Jeho mene pozdvihnúť oči k nebesiam a povedať: Ďakujem ti, Bože, že nezatvoríš svoje srdce voči mne.

Hans Erik Nissen

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.