Verný v malom - 9. apríl - evs.sk

Zamyslenia

Verný v malom – 9. apríl
9. apríla 2022
Play

Velením nad Jeruzalemom som poveril svojho brata Chanáního a veliteľa hradu Chananju, lebo bol spoľahlivejší a bohabojnejší ako mnohí iní.“ (Neh 7:2)

Existujú ľudia, ktorým ak zadáte úlohu, splnia ju. Môžete rátať s tým, že je splnená. Nemusíte sa nad tým zamýšľať. Nemusíte sa pýtať, ako to šlo. Viete, že na daného človeka sa môžete spoľahnúť.

Potom čo boli hradby Jeruzalema vybudované, Nehemiáš určil niektorých ľudí za jeho vodcov. Boli to Chanání a Chananja. Nehemiáš vedel, že na týchto dvoch mužov sa môže spoľahnúť. Vedel, že prácu si zodpovedne splnia.

Každý sa podieľal na tomto stavebnom projekte a mnohí nanovo budovali múry v blízkosti svojich domovov. Potrebovali zabezpečiť hradby Jeruzalema, pretože ak by boli v akejkoľvek časti porušené, dalo by sa cez ne preniknúť. Každý pokladal túto úlohu za životne dôležitú.

Rovnako je to s cirkvou. Jej najväčšia zručnosť je spoľahlivosť. Biblia poukazuje na to, že Chananja bol bohabojný muž.

Si spoľahlivý človek? Boh hľadá ľudí, ktorí sa chytia úlohy a dokončia ju. Hľadá ľudí, ktorí sú verní v malých veciach. Každý z nás zohráva nejakú úlohu. Nie každý z nás je povolaný do pozície, akú zastávali Chanání a Chananja, ale každý v cirkvi zohráva nejakú úlohu. Potrebujeme rozpoznať a používať dary, ktoré nám Boh dal.

Chceš byť použitý Bohom? Bol by si rád, ak by ťa Boh v budúcnosti použil pre nejakú službu? Je to dobrá túžba, ale potrebuješ robiť to, čo je pred tebou teraz. Teraz sa staraj o malé veci, ktoré ti Boh zveril. Ak budeš verný v malých veciach, potom budeš verný aj vo veľkých. Ale ak si neverný v malých veciach, potom nebudeš verný, ani keď budeš mať väčšiu zodpovednosť.

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.