Chváliť Hospodina v každom čase - 28. august - evs.sk

Zamyslenia

Chváliť Hospodina v každom čase – 28. august
28. augusta 2022
Play

„Dobrorečiť budem Hospodinovi v každom čase, nech je chvála o Ňom neprestajne v mojich ústach.“ Žalm 34:2

Existuje veľa slov v Biblii, ktoré ťa môžu pripraviť o požehnanie, ktoré Boh zamýšľal pre tvoj život. Jedným z dôvodov je, že prijímaš Božie slovo, ale nekonáš, čo hovorí. Preto len čiastočne zažívaš radosť, moc a posilnenie, ktoré ti Slovo malo poskytnúť.

Pravdou je, že nik z nás nemôže žiť podľa Božieho slova z vlastnej sily. Nedokážeme si ho vložiť do srdca a použiť v živote tak, aby prinášalo trvalé ovocie. Ale Ježiš nám ukázal cestu: „Keď ma budete o niečo prosiť v mojom mene, ja to učiním!“

A keď si poprosil, musíš sa odhodlať dôverovať Pánovým sľubom. Máš začať chváliť Hospodina v každom čase. Pravdou je, že ak chváliš Pána iba vtedy, keď cítiš vďačnosť, bude to málokedy. V živote je toľko zápasov a ťažkostí, že piesne chvály ľahko utíchnu.

Ak chceš chváliť Hospodina v každom čase, musíš mať srdce blízko stáleho zdroja chvály. Ten nájdeš v samotnom Pánovi. Nie v tom, čo si s Bohom zažil, ale v tom ako Ho vykresľuje Biblia. Boh pravdu o sebe zjavuje vo svojom Slove. Je presne taký, ako o Ňom hovorí Sväté Písmo.

Chváliť musíme tak, že sa vnoríme do Slova. Boh ešte predtým, ako nás stvoril, pripravil našu spásu. Od počiatku sme v Božom srdci spojení s Ježišovou obeťou zmierenia. Boh, ktorý neušetril vlastného Syna, ale vydal Ho za nás všetkých, ako by nám nedaroval s Ním všetko?

Boh nás vytrhol z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného Syna. Máš pripravené miesto. Očakávajú ťa v nebi, kde Ježiš všetko pripravil.

Keď‘ myseľ a srdce vidia toto nádherné bohatstvo, všetko ostatné sa stáva malicherné. Ústa napĺňa chvála Hospodina. Áno, musíš chváliť Hospodina v každom čase.

Hans Erik Nissen

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.