Každodenné odpúšťanie - 15. máj - evs.sk

Zamyslenia

Každodenné odpúšťanie – 15. máj
15. mája 2022
Play

„A odpusť nám hriechy naše, lebo aj my odpúšťame každému svojmu vinníkovi.“ Evanjelium podľa Lukáša 11:4

Môžem prísť k Pánovi Ježišovi znovu a znovu s tými istými hriechmi? Nie je zo mňa unavený?

Keď som prijal odpustenie hriechov, nemal by som ten istý hriech robiť znova.

Je to pravda, ale vieme, že niektoré hriechy sa nás držia tak silno, že sa ich nezbavujeme, aj keď to akokoľvek veľmi chceme a veľmi silno proti nim bojujeme.

V takom prípade je dobre vedieť, že Pán Ježiš s touto modlitbou počítal ako s každodennou prirodzenou modlitbou, s ktorou k Nemu môžeme prichádzať.

On z nás nie je unavený. Pozná nás a vie, že sme prachom. Nečaká od nás veľa dobrého. Ale rád nám odpúšťa, dáva nám svojho Svätého Ducha a prebýva v našich srdciach, aby nás oslobodil od moci hriechu a moci starého človeka nad nami.

Peter sa Pána Ježiša spýtal: Ako často mám odpustiť svojmu bratovi? Sedemkrát?

Keby k nám prišiel kresťan sedemkrát v ten istý deň a prosil by nás o odpustenie za ten istý hriech, zdalo by sa nám to veľa, odpustiť mu sedemkrát. Ale Pán Ježiš odpovedá: „Nehovorím ti, že až do sedem ráz, ale až do sedemdesiatkrát sedem ráz!“ Chce tým povedať, že neohraničene, stále.

Ten, kto hovorí, že sa takto máme správať k sebe navzájom, sa rovnako prejavuje voči nám. Na to mysli, keď sa pýtaš, či môžeš prísť znova a znova s tým istým hriechom.

Niekoho v srdci trápia zlé a nevhodné túžby. Nepoddáva sa im, ale aj tak sa pýta: Môžem dostať odpustenie hriechov, keď vo mne prebýva toľko špiny?

Aj v takomto prípade sa môžeme k Nemu utiekať a On nám pripravil modlitbu: „Aj od spupných ochráň svojho sluhu, aby nevládli nado mnou. Tak budem bezúhonný a čistý od mnohých previnení.“ (Ž 19:14)

Môžeš slobodne a smelo počítať s tým, že Boh počuje tvoje každodenné modlitby za odpustenie hriechov!

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.