Hľadanie pokoja - 24. január - evs.sk

Zamyslenia

Hľadanie pokoja – 24. január
24. januára 2024
Play

„Blahoslavení, ktorí tvoria pokoj, lebo synmi Božími oni budú sa volať.“ (Mt 5:9)

Albert Einstein povedal: „To, čo nás desí, nie je výbušná sila atómovej bomby, ale sila zloby ľudského srdca.“

Ježiš vyhlásil: „Blahoslavení, ktorí tvoria pokoj, lebo synmi Božími oni budú sa volať.“ (Mt 5:9) Samozrejme, že si vo svete želáme pokoj . Avšak ani tento verš, ani samotná Biblia neučí o pokoji za každú cenu alebo o pokoji prostredníctvom upokojovania.

Niektorí ľudia s dobrými úmyslami protestujú za mier a hovoria, že každá vojna je zlá. Niekedy na podporu svojho názoru uvedú jeden alebo dva verše z Biblie. Ale to nie je to, čo mal Ježiš na mysli vo vyššie uvedenom verši. Biblia učí, že je čas na pokoj, a áno, je aj čas na vojnu (pozri Kaz 3:8).

Napriek tomu je smutné, koľko vojen tento svet pozná. Podľa niektorých odhadov bolo za posledných 4 000 rokov len necelých 300 rokov bez veľkej vojny. Zdá sa, že mier je len slávnym okamihom v dejinách, keď sa všetci zastavia, aby si nabrali nové sily.

Existuje správny a nesprávny spôsob, ako dosiahnuť mier. Mier môžeme zažiť, ale nie ľudskými prostriedkami.

Jakub sa pýta: „Odkiaľ sú medzi vami boje a odkiaľ zrážky? Či nie odtiaľ – z vašich žiadostí, ktoré bojujú vo vašich údoch?“ (Jak 4:1) Ďalej hovorí: „Túžobne žiadate, ale nemáte; vraždíte a horlíte, ale nemôžete dosiahnuť; máte zrážky a boje (medzi sebou) – ale (nič) nemáte, lebo neprosíte“ (verš 2).

Čo by sme teda mali robiť? Ako môžeme vyriešiť túto dilemu? Mali by sme sa snažiť priniesť Knieža pokoja ostatným. V Rimanom 10:15 sa píše: „Aké vzácne sú kroky tých, čo ako evanjelium zvestujú pokoj a dobré veci!“

Ako ľudia, ktorí sa stretli s Bohom a zažili jeho milosrdenstvo, by sme mali svoj život zasvätiť tomu, aby sme o ňom hovorili iným. Potom budeme skutočnými tvorcami pokoja.

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.