Ježiš je Veľkňaz - 16. október - evs.sk

Zamyslenia

Ježiš je Veľkňaz – 16. október
16. októbra 2021
Play

„Preto vo všetkom sa musel stať podobným bratom, aby sa stal milosrdným a verným veľkňazom vo veciach Božích a odpykal za hriechy ľudu.“ List Židom 2:17

Ježiš je Veľkňaz.

Vstúpil medzi Boha a teba, preto Ho zasiahol blesk Božieho hnevu. Keď Boh žiadal, aby boli tvoje hriechy zaplatené, Ježiš musel zaplatiť. Vykročil vpred a prijal odplatu za hriech.

Ježiš pykal za naše hriechy ako Veľkňaz. Vzal na seba všetky dôsledky množstva hriechov v tvojom živote. Ježiš nielenže niesol hriech, On sa hriechom stal. Vzal ho na seba a úplne sa s ním stotožnil.

Akú nechuť a odpor musel Ježiš cítiť, keď Jeho čistého zmenil hriech celého sveta v celej svojej ošklivosti.

Boží obetný Baránok však necúvol. On je Veľkňaz, ktorý s tebou vždy prichádza pred Boha. Ako Veľkňaz je plný milosti. Pozná každý tvoj hriech a slabosť. Vie, že si zlyhal a padol, no Jeho láska sa stále valí prúdom a smeruje k tebe.

Ježiš cíti tvoju tieseň ako svoju vlastnú. Keď Peter zaprel Ježiša na veľkňazovom dvore a stretol sa s Jeho pohľadom, vyšiel von a plakal.

Ježiš je taký. Prichádza k tebe, keď si Ho sklamal. Jeho lásku neuhasí ani to, že Ho zaprieš. Tvoj hriech nedokázal zastaviť Ježiša v ceste na Golgotu. Hnala Ho Božia ľútosť, keď kráčal až k miestu obete, aby zaplatil za všetky tvoje hriechy.

Ježiš je verný. Môžeš Mu dôverovať. Dnes je taký istý, ako keď kráčal cestou utrpenia. Ježiš ťa spája s Bohom. Uchopil Boha a uchopil teba. Zostáva teraz i naveky.

Hans Erik Nissen

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.