Na nebi jestvuje Boh - 16. október - evs.sk

Zamyslenia

Na nebi jestvuje Boh – 16. október
16. októbra 2022
Play

„Ale na nebi jestvuje Boh…“ Daniel 2:28

Nielen neveriace deti na to zabúdajú. Aj Božie deti môžu žiť a rozmýšľať, ako keby na nebi nejestvoval Boh.

Pozeráš sa na všetko, čo stretneš, vo svetle skutočnosti, že na nebi jestvuje Boh? Uvedomuješ si, že tvoj život neriadi náhoda? Uvedomuješ si ako kresťan, že za všetkými vonkajšími okolnosťami je Boh?

Byť vychovávaný, to bolí. Ak sa to deje prostredníctvom iných ľudí, zdá sa to často nespravodlivé. Nesmieš sa však zastaviť pri tom, čo vidíš očami a rozumieš mysľou. Musíš sa pozrieť, čo je za tým.

Na nebi jestvuje Boh.

Keď je Božie dieťa vychovávané, vychováva ho Boh. Hospodin chce, aby si sa Mu podriadil a prijal Jeho výchovu. Pán sa chce s tebou znovu rozprávať. Preto na teba ťažko dolieha Jeho ruka. Nerobí to v hneve. Božia výchova je výsledkom Jeho lásky.

Úžasná útecha uprostred nešťastia a biedy je v Slove: Na nebi jestvuje Boh.

Hospodin ťa môže vyviesť z akýchkoľvek problémov, do ktorých si sa dostal. Urobí tak, ak Mu patríš. Hospodin je tvoj Pastier. Dobrota a milosť ťa budú sprevádzať po všetky dni tvojho života.

V tme svojich pochybností nemôžeš vidieť, že je Boh na nebesiach. Jediné, čo vidíš, sú tmavé, ťažké mraky nad tebou. Ale za nimi je Pán. Jedného dňa mraky zmiznú, Hospodin sa o to postará. Na nebi jestvuje Boh a vyslobodzuje veriacich zo všetkých ťažkostí.

Musíš pozdvihnúť svoju myseľ k Hospodinovi. Musíš utíchnuť pred Jeho veľkou mocou. Vždy ju používa na spasenie tých, ktorí Mu patria. Urobí to znova. Zhliadne na teba. Vstúpi do situácie bez ohľadu na to, ako beznádejne veci vyzerajú. Čoskoro príde deň, keď s radosťou a výkrikmi radosti budeš volať:

Na nebi jestvuje Boh!

Na zemi je zástup ľudí, ktorí týmito slovami chvália Boha každý deň. Tie isté slová budú volať aj v nebesiach. Si požehnaný, ak patríš do toho davu.

Hans Erik Nissen

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.