Katastrofy môžu pochádzať od Boha - 12. jún - evs.sk

Zamyslenia

Katastrofy môžu pochádzať od Boha – 12. jún
12. júna 2023
Play

„Či sa stane v meste niečo zlé, že by to nespôsobil Hospodin?“ Amos 3:6

Pre mnohých ľudí je ťažké uveriť, že katastrofy môžu pochádzať od Boha. Myslia si, že je to diabol alebo oni sami, kto je za všetkými zlými vecami, ktoré sa stávajú. Väčšinou nič nechápu, keď doľahne nešťastie.

Medzi nami, diablom a Bohom existuje spojitosť, keď nás zasiahne katastrofa. Nie vždy to vieme vysvetliť. Traja Jóbovi priatelia nie sú jediní, ktorí sa veľmi mýlili. Nie sme povolaní hľadať väčšie svetlo než to, čo nám dáva Božie slovo. Na druhej strane je rovnako dôležité, aby sme nepopierali to, čo nám Hospodin osvetlil.

Či sa stane v meste niečo zlé, že by to nespôsobil Hospodin?

Hospodin sa nebojí prevziať zodpovednosť za nešťastie. Aj keď nemôžeme alebo nemáme hľadať dôvod, Boh nás nevychováva a netrestá bez dôvodu. Boh nekoná náhodne. On je svätý Jeho svätosť sa zjavuje v hneve proti všetkej bezbožnosti a neprávosti.

Boh Biblie vynáša rozsudok. Urobí to v posledný deň, ale robí to aj v týchto dňoch. Chce nás naučiť, že hrešiť je veľmi nebezpečné. Niektorí ľudia si myslia, že Božia láska znamená, že hriech nemá následky. To nie je pravda. Zabudli, koľko stál Boha hriech na Golgote. A Boží postoj sa nezmenil.

Žijeme vo svete, ktorý je na pokraji katastrofy. Nie je to preto, že ľudstvo vynašlo strašné ničiace zbrane. Je to preto, že sme zhrešili proti Bohu a žiadny národ nezostane nepotrestaný.

Skôr ako Izrael zabral krajinu Kanaáncov, musel čakať, kým hriech Kanaáncov dosiahol plnú mieru. Keď hriech izraelského ľudu dosiahol plnú mieru, tiež museli opustiť svoju krajinu.

Boh je dnes ten istý. Ak sa ľudia zámerne obrátili chrbtom k Hospodinovi a Jeho zákonu, potom je nablízku katastrofa poslaná Bohom. Jediný spôsob úniku je skutočné obrátenie. Prosme Pána, aby sme my i náš ľud išli touto cestou.

Hans Erik Nissen

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.