Anjelská ochrana - 11. jún - evs.sk

Zamyslenia

Anjelská ochrana – 11. jún
11. júna 2023

„Anjel Hospodinov táborí vôkol tých, čo sa Ho boja, a zachraňuje ich.“ (Ž 34:8)

John G. Patton bol misionárom, ktorý pôsobil na ostrovoch Nové Hebridy spolu so svojou manželkou a deťmi. Jednej noci obkľúčili misijnú stanicu nepriateľskí domorodci, odhodlaní zavraždiť jeho a jeho rodinu. Najprv ich plánovali vypáliť a potom ich chceli zabiť. Počas tejto noci plnej strachu sa Patton a jeho manželka modlili, aby ich Boh vyslobodil. Keď sa rozvidnelo, s prekvapením zistili, že útočníci odišli.

O rok neskôr sa náčelník kmeňa, ktorý chcel Pattonovcov zabiť, stal kresťanom. Patton sa teda náčelníka opýtal, čo sa stalo v tú noc, keď ich plánovali zabiť, a prečo sa obrátili späť.

Náčelník sa opýtal: „Kto boli všetci tí muži, ktorých ste tam mali so sebou?“ Patton spýtavo odpovedal: „Akí muži?“

Patton o žiadnych mužoch, ktorí boli s ním, nevedel. Náčelník pokračoval vo vysvetľovaní, ako videli okolo misijnej stanice stovky veľkých mužov v lesklých odevoch, preto sa báli zaútočiť.

Mohol by to byť novodobý príklad anjelskej ochrany v živote kresťana? Je to celkom možné. Biblia určite učí, že anjeli sa podieľali na živote Božieho ľudu a podieľajú sa na ňom dodnes.

Žalm 34:8 nám dáva veľké zasľúbenie: „Anjel Hospodinov táborí vôkol tých, čo sa Ho boja, a zachraňuje ich.“  A v liste Židom 1:14 sa pri opise anjelov píše: „Či nie sú všetci služobnými duchmi, posielanými slúžiť tým, čo majú zdediť spásu?“

Inými slovami, Boh hovorí, že poslal svojich anjelov, aby slúžili nám, veriacim. Poslal ich, aby nás chránili, a keď sa ocitneme v ťažkej situácii, aby nás dokonca vyslobodili. A keď príde ten deň, keď sa máme stretnúť s Pánom, uvedú nás do Božej prítomnosti.

Billy Graham

Billy Graham sa narodil v roku 1918 v USA. Vo svojich 15 rokoch svoj život odovzdal Bohu. Skrze evanjelizačné zhromaždenia zasiahol posolstvom o Ježišovi Kristovi viac ako 215 miliónov ľudí vo vyše 185 krajinách sveta.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.