Mária pri Pánových nohách - 28. júl - evs.sk

Zamyslenia

Mária pri Pánových nohách – 28. júl
28. júla 2023
Play

„Mala sestru, ktorá sa volala Mária. Tá si sadla Pánovi k nohám a počúvala Jeho slová.“ Evanjelium podľa Lukáša 10:39

Keď čítaš evanjeliá, nájdeš Máriu pri Pánových nohách trikrát.

Najprv tam sedela, aby počúvala Jeho slová. S tým súvisí začiatok aj rast duchovného života. Je to dôležitejšie než čokoľvek iné. Ak Slovu nevenuješ pozornosť, odmietaš Jeho život.

No je dôležité, ako počúvaš. Mária si sadla na miesto pokorných. Neurobila to preto, že by sa chcela povyšovať. Poznala Ježiša, a to jej určovalo, kde musí byť. Správne miesto pre nehodného hriešnika je pri Pánových nohách.

Potom sa môže stať zázrak. Môžeš nájsť milosť skrze Ježišove slová. Ježiš hovorí k srdcu. Chce ti povedať, čo pre teba urobil. Ak Mu to dovolíš, začneš trochu chápať Jeho lásku k tebe.

Druhý raz stretávaš Máriu pri Ježišových nohách v ťažkej hodine smútku. Máriin brat Lazár zomrel skôr, ako prišiel Pán Ježiš. Srdce jej išlo puknúť, ale potom našla svoje staré miesto.

Sú aj také dni v tvojom živote, keď sa zdá, že sa svet ide zrútiť. Vtedy sa máš učiť od Márie. Aj keď cítiš, že máš v hlave zmätok a je ťažké utíšiť sa pred Bohom, napriek tomu nájdi svoje miesto pri Ježišových nohách. On jediný ti môže pomôcť. Aj keby ti na mnohé otázky nedal odpoveď, nemlčí. Aj v ťažkostiach ti umožňuje zažiť pokoj, ktorý prevyšuje každý rozum. Mnohí kresťania to zažili skôr ako ty. Musíš vedieť, že Pán Boh na teba nezabudne.

Tretíkrát je Mária pri Ježišových nohách a jej srdce je naplnené oddanosťou a uctievaním. Ježiš je na ceste na Golgotu. Mária Ho pred smrťou pomazala. Smela slúžiť Ježišovi až do konca. Služba uctievania pokračuje vo večnosti. Začína tu dole pri Ježišových nohách a končí pred trónom Boha a Baránka v sláve.

Hans Erik Nissen

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.