Kde sa začína zmena - 31. júl - evs.sk

Zamyslenia

Kde sa začína zmena – 31. júl
31. júla 2023
Play

„… ktorým sa po svojom umučení aj prejavoval živý mnohými dôkazmi, ukazujúc sa im štyridsať dní a hovoriac o kráľovstve Božom.“  (Sk 1:3)

Videli ste niekedy niečo také úžasné, že ste nemohli uveriť vlastným očiam? Presne tak sa cítili učeníci, keď videli Ježiša po jeho vzkriesení. Mysleli si, že ho už nikdy neuvidia, ani sa s ním nebudú rozprávať. On však žil a zjavil sa im, pričom na svojom tele stále niesol stopy po ukrižovaní. Najprv sa zjavil Márii Magdaléne pred hrobom. Potom sa zjavil Šimonovi Petrovi. Neskôr sa zjavil Tomášovi, ktorý dovtedy pochyboval o tom, či je Ježiš nažive.

Ježiš sa zjavil aj dvom učeníkom, ktorí kráčali po ceste do Emauz. Následne sa opäť zjavil Šimonovi Petrovi pri Galilejskom jazere. Pri inej príležitosti sa zjavil 500 ľuďom naraz. Počas 40 dní sa Ježiš zjavoval tu a tam. Objavoval sa so slovami povzbudenia pre učeníkov.

Ján napísal: „Čo bolo od počiatku, čo sme počuli, čo sme videli na vlastné oči, na čo sme pozerali a čoho sa nám dotýkali ruky, (o tom svedčíme, totiž) o Slove života.“ (1J 1:1)

Skôr než učeníci mohli zmeniť svet, Ježiš musel zmeniť ich. To isté platí aj pre nás. Skôr než budeme môcť zmeniť svet, Ježiš musí zmeniť nás.

Ak chceš, aby niekto nasledoval Ježiša, musíš byť sám Ježišovým nasledovníkom, aby si mu mohol ukázať, ako vyzerá živý, dýchajúci kresťan. Vzal by si si lekcie spevu od niekoho, kto spieva mimo tóniny, alebo by si si najal fitnes trénera, ktorý nie je vo forme?

Kresťan je chodiaci list napísaný Bohom a čítaný ľuďmi. Apoštol Pavol vyzýva: „Bratia, spoločne buďte mojimi napodobňovateľmi a pozorne si všímajte tých, ktorí tak žijú, ako máte príklad v nás.“ (F 3:17 )

Ako som spomínal, si jedinou Bibliou, ktorú budú niektorí ľudia čítať. Buď dobrým príkladom.

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.