Evanjelium je pre každého - 23. august - evs.sk

Zamyslenia

Evanjelium je pre každého – 23. august
23. augusta 2023
Play

Po tomto som videl: ajhľa, veľký zástup zo všetkých národov, kmeňov, ľudí a jazykov, ktorých nikto nemohol spočítať; stáli pred trónom a pred Baránkom, oblečení do bieleho rúcha, s palmami v rukách,“ Zjav7:9

Keď ideš niekam autom, nasadneš, naštartuješ, zaradíš rýchlosť a ideš. Nespúšťaš opakovane zapaľovanie, keď už auto naštartovalo.

Tak aj deň Letníc bol ako výbuch, ktorý dal cirkev do pohybu. Bola to jednorazová udalosť, no z toho, čo sa v tento dôležitý deň stalo, sa môžeme ako Ježišovi nasledovníci mnoho naučiť.

Skutky 2 hovoria: “Keď prišiel deň Letníc, boli spolu na jednom mieste. Tu zrazu povstal zvuk z neba, ako keď sa prudký vietor valí, a naplnil celý dom, v ktorom sedeli. I ukázali sa im rozdelené jazyky akoby z ohňa, usadili sa na každého z nich a Duch Svätý naplnil všetkých, takže začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť.” (verše 1-4)

Nikde inde nečítame, že by sa opakoval fenomén, ktorý nastal v deň Letníc – silný prudký vietor a jazyky ohňa na hlavách apoštolov. Bola to mimoriadna a neopakovateľná udalosť.

Ľudia z celého sveta boli zhromaždení v Jeruzaleme, zástupcovia mnohých jazykov. A potom nastalo vyliatie Ducha počas Letníc. Každý počul oslavovať Boha vo vlastnom jazyku.

Tí ľudia tam boli ako my. Nemali žiadnu zemskú moc, nijaké peniaze, politickú autoritu ani postavenie. Ale oni mali Ježiša a Ježiš mal ich. A Boh sa chystal zmeniť svet touto skupinou 120 ľudí, ktorí sa spolu zhromaždili v Jeho mene.

Udalosti Letníc pripomínajú, že evanjelium je pre všetkých ľudí, kmene a jazyky. Evanjelium je pre každého.

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.