Kto má Syna - 12. apríl - evs.sk

Zamyslenia

Kto má Syna – 12. apríl
12. apríla 2022
Play

Kto má Syna, má život; kto nemá Syna Božieho, nemá život.“ 1. list Jánov 5:12

Je to také jednoduché. Ak máš Ježiša, máš život. Ak nemáš Ježiša, nemáš ani život. Ak Boží Syn nie je tvoj osobný Spasiteľ, si stratený a potom zahynieš. Jedinou možnosťou, ako sa vyhnúť zahynutiu, je prijať Pána Ježiša.

Mnohí ľudia sú spokojní so svojím duchovným životom napriek tomu, že nemajú Ježiša. Chodia do kostola a na rôzne stretnutia a myslia si, že to znamená, že sú živými kresťanmi. Ak čítajú Bibliu a modlia sa, cítia sa ešte bezpečnejšie.

Ale spása nie je v tom, čo robíme. Mnohí zbožní ľudia budú navždy vylúčení zo svadobnej hostiny. Boh nenašiel v ich živote to, čo hľadal.

Čo hľadá Boh v tvojom živote?

Boh hľadá Ježiša. Ak Ho nájde, nájde život. Máš podiel na všetkom, čím Ježiš je a čo má, ak Ježiš žije v tvojom srdci. A preto máš život, ak máš Jeho.

Nie je zvláštne, že ti môže všetko chýbať, a napriek tomu máš život, ak máš Ježiša? Zlodejovi po Ježišovej pravici na kríži chýbalo všetko, ale prijal Ho ako svojho Spasiteľa. Preto získal život.

Zahynú mnohí, ktorí žijú cnostný a slušný život. Nikdy si nepoložili rozhodujúcu otázku o sebe: Mám život? Musíte žiadať to isté, čo bude žiadať Boh v deň súdu. Musíte vedieť, že Boh v tvojom živote hľadá práve Ježiša. Tvoja večnosť závisí od toho, či Ho nájde v tvojom srdci.

Ak máš Ježiša, máš všetko. Podľa Božieho názoru ti nič nechýba. Vidí, že si sa s Ním zjednotil. Ježišove bohatstvo je tvojím bohatstvom. Keď Ho Boh stretne, stretáva dokonalú lásku a podrobenie sa Jeho vôli. Vtedy Jeho srdce prekypuje radosťou z Ježiša a teba, ktorý si jedno s Ježišom.

Ježiš klope na dvere tvojho srdca. Chce vstúpiť. Chce sa s tebou zjednotiť, lebo vtedy budeš zachránený pre večnosť.

Hans Erik Nissen

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.