Krajina - 11. apríl - evs.sk

Zamyslenia

Krajina – 11. apríl
11. apríla 2022
Play

„Krajina, Krajina, Krajina, počuj slovo Hospodinovo!“ Jeremiáš 22:29

Boh stvoril ľudí, dal im miesto, kde budú prebývať a stanovil im určité časové hranice pobytu na zemi. Patrí to k tomu, čo nazývame všeobecným zjavením a Boh to ustanovil preto, aby sme Ho hľadali.

Je dané Bohom, že každý národ má svoju krajinu. Božím úmyslom je, aby národy žili navzájom v mieri a rešpektovali sa.

Ale ak sa to má uskutočniť, musíme rešpektovať zákony a nariadenia, ktoré sa podľa Božieho Slova týkajú spoločnosti.

Sú štyri úrady, ktoré Boh v spoločnosti ustanovil.

Po prvé, úrad Božieho Slova. Je nadradený nad všetky ostatné. Môžeme ho tiež nazvať autoritou Biblie.

Po druhé, rodičovský úrad. Nie spoločnosť, ale rodičia majú vychovávať deti.

Po tretie, učiteľský úrad. Božie nariadenie hovorí, že majú byť učitelia, a nielen učitelia Božieho Slova, ale aj učitelia na každé pravdivé vyučovanie. Učitelia majú právomoc udržiavať disciplínu, aby sa mohlo naplniť vyučovanie.

Po štvrté, je to úrad vrchnosti. Má na starosti riadiť a viesť spoločnosť, udržiavať hranicu medzi dobrom a zlom, pravdou a lžou.

Blahobyt a budúcnosť národa závisí od toho, či sú tieto úrady rešpektované a či fungujú. Keď sú podkopávané, je krajina v nebezpečenstve! Vtedy sa ničí kultúra, ekonómia, morálka a náboženstvo. Začína sa chaos a neúnosné podmienky.

Preto musíme kričať ku krajine: „Krajina, Krajina, Krajina, počuj slovo Hospodinovo!“ Obráť sa, kým nie je neskoro. Modlite sa k Bohu, aby vo vašej krajine vyrástli muži a ženy, ktorí rešpektujú Božie zákony a nariadenia. Vtedy je nádej, že má krajina budúcnosť!

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.