Málo pracovníkov - 12. máj - evs.sk

Zamyslenia

Málo pracovníkov – 12. máj
12. mája 2023
Play

„Vtedy povedal učeníkom: Žatvy je síce mnoho, ale pracovníkov málo, preto proste Pána žatvy, aby vyslal pracovníkov na svoju žatvu.“ Evanjelium podľa Matúša 9:37 — 38

Žatvy je naozaj mnoho. Veľký zástup zo všetkých ľudí, ktorých nikto nemohol spočítať, bude stáť pred trónom a pred Baránkom. Prišli jeden po druhom. Medzi veľkými prebudeniami v Božom kráľovstve je dlhý čas, ale aj počas nich sa človek musí stretnúť s Ježišom a znova sa narodiť.

Je len málo tých pracovníkov, ktorí získali veľa ľudí. Všetci kresťania by sa mali zapojiť, ale nie je to tak. Uprostred Božieho ľudu bol vždy nedostatok skutočných víťazov duší. Je len málo pracovníkov, ktorí sú duchom vrúcni.

Preto služobníci zažívajú tak veľa pokušenia k malomyseľnosti. Myslia si, že veľa vecí by sa zjednodušilo, keby bolo viac pracovníkov.

Napriek tomu nestrácaj odvahu! Boh má viac pracovníkov, než si myslíš; ale rozložil ich tak, aby zasiahol čo najviac ľudí.

A potom ťa Ježiš žiada, aby si šiel za Pánom žatvy. Pros Ho, aby vyslal pracovníkov na svoju žatvu. Nie naša výzva má nútiť iných do služby. My máme povzbudzovať a pobádať, ale Boh vysiela. Pán žatvy je jediný, kto môže zasiahnuť ľudské srdcia. Ak sa to nestane, služba Bohu dlho nepotrvá.

Kristova láska musí byť hnacou silou v celej kresťanskej službe. Z Božej milosti sa musíme naučiť hľadieť Jeho očami. „Daj mi Tvoju vľúdnu spasiteľskú myseľ na smútok a rozhorčenie tejto generácie! Dovoľ mi deliť sa o Tvoje utrpenie a urob ma silným a vrúcnym!“ To je cesta — jediná cesta, ako vytrvať v Božej službe.

V práci by sme mali žiť na modlitbe. Pros Pána žatvy, aby vyslal pracovníkov na svoju žatvu. Túto modlitbu sa modlili nespočetne veľakrát. A vždy bola vypočutá. Pán často zasiahol ihneď. Inokedy sa kresťania museli modliť mnoho desaťročí. „Nastáva noc, keď nikto nemôže pracovať.“ Existujú náznaky, ktoré ukazujú, že čas je blízko. Stále však máme mnoho otvorených dverí. Využime dobre svoj čas! Pripomínajme Pánovi tých málo pracovníkov! Stojme za tými, za ktorých sa modlíme a sú nám drahí. Prosme Boha, aby vyslal viac ľudí.

Hans Erik Nissen

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.