Vlažnosť - 11. máj - evs.sk

Zamyslenia

Vlažnosť – 11. máj
11. mája 2023
Play

„Znám tvoje skutky, že nie si ani studený ani horúci. Kiež by si bol studený alebo horúci! Takto, že si vlažný, ani horúci ani studený, vypľujem ťa z úst.“ Zjavenie Jána 3:15-16

Toto je strašná obžaloba z úst nášho Spasiteľa!

Je to vážne. Je povedaná spoločenstvu, zboru, ktorý mal veľké zážitky a bohaté skúsenosti s tým, čo im Boh dal a na čo ich používal. Bol to zbor, ktorý bol dobre hodnotený a uznávaný vo svojej dobe.

Vidíme, že je možné mať veľké duchovné zážitky, byť používaný Bohom, byť dobre hodnotený a uznávaný, byť z ľudského hľadiska silný a životaschopný – a predsa byť blízko k odsúdeniu Pánom Ježišom.

Zbor bol vlažný. Nebol v dobrom vzťahu k Bohu, jeho vzťah nebol horúci. Ale nebol ani žiadnym viditeľným spôsobom pod vplyvom sveta, nebol chladný. Keby bol, mohlo by v ňom Božie Slovo volať k obráteniu. Ale je v takom postavení, kde Božie Slovo nemôže vykonať nič.

V čom teda spočíva vlažnosť? Kto je vlažný?

Mnoho čestných a zápasiacich kresťanov o sebe hovorí: Som chladný, mŕtvy a bezcitný vo vnútri. Nič ma neoslovuje. Asi som vlažný.

Nie, ak takto hovoríš, nie si vlažný. Si bezmocný kresťan, ktorý je závislý od svojho Spasiteľa.

Vlažnosť sa prejavuje zreteľne: „Hovoríš som bohatý, zbohatol som, nič nepotrebujem, a nevieš, že si biedny, aj úbohý, aj chudobný, aj slepý, aj nahý.“

Toto je Ježišova charakteristika zboru.

Vlažnosť spočíva v tom, že si človek o sebe myslí, že je bohatý v Bohu na základe zážitkov, ktoré mal a na základe toho, že ho Boh používal. A nevidí pravdu o sebe samom.

Vtedy je srdce pre Pána Ježiša zatvorené. Vtedy zostáva Pán Ježiš von a klope, aby bol vpustený dovnútra.

Takto to skončí, keď sa uspokojíš so svojím kresťanstvom, so svojimi darmi milosti a so svojimi duchovnými zážitkami!

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.