Milosť a pokoj - 6. marec - evs.sk

Zamyslenia

Milosť a pokoj – 6. marec
6. marca 2022
Play

Ale každému jednému z nás daná bola milosť podľa miery daru Kristovho.“ (Ef 4:7)

V Biblii sa nikde nedočítame, že kresťanský život je prechádzkou ružovou záhradou. Je to skôr kráčanie do kopca, pretože spoločnosť ide jednou cestou a kresťan kráča presne tou opačnou. Ježiš však povedal, že uprostred tvojich problémov a ťažkostí bude s tebou, aby ti dal milosť a pokoj. Pod povrchom všetkých problémov budú „pokojné vody“, ktoré poskytuje Dobrý pastier. Mnoho ľudí sa snaží utíšiť užívaním sedatív. Ježiš je najlepším upokojujúcim prostriedkom. Môže urovnať tvoj život a dostať ťa znova na správnu cestu. Nechaj Ho prevziať plnú kontrolu. Budeš radostne pokračovať vo svojej ceste, ako pokračovali tí, čo v Novej zmluve stretli Ježiša.

Modlitba dňa

Potrebujem Tvoj pokoj a silu, pretože je veľa skúšok, ktorým čelím, Pane Ježiši. Vierou siaham k Tebe a prijímam vo svojom živote dar Tvojho pokoja.

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.