Morálne kompromisy a pád z kopca - 25. jún - evs.sk

Zamyslenia

Morálne kompromisy a pád z kopca – 25. jún
25. júna 2021
Play

„Vtom zvolala: Filištínci idú na teba, Samson! Keď sa prebudil zo spánku, pomyslel si: Vyviaznem z toho ako dosiaľ, strasiem sa ich. Ešte totiž nevedel, že Hospodin odstúpil od neho.“ Sud 16:20

Samson frázu zahrávať sa s ohňaom dotiahol do dokonalosti. Cítil sa pri Delíle tak príjemne, že jej zaspal v lone. To je po všetkých predchádzajúcich skúsenostiach, ktoré s ňou mal,  ohromujúce. A potom v texte nasleduje smutné konštatovanie: „Ešte totiž nevedel, že Hospodin odstúpil od neho.“ (Sud 16:20)

Ak by Samson nemal hriešny vzťah s Delílou, nedostal by sa do takej kaše. Delíla sa nevzdávala. Neprestávala ho trápiť a dotierať.  Napokon zasadila rozhodujúci úder: „Ako môžeš povedať, že ma miluješ, keď tvoje srdce nie je pri mne? Trikrát si ma už oklamal a nepovedal si mi, v čom je tvoja veľká sila.“ (verš 15)

Napokon Samson povedal Delíle svoje tajomstvo. Priznal, že mu vlasy nikdy nestrihali a od narodenia bol zasvätený Bohu ako nazirej. Potom jej povedal, že ak by mu oholili hlavu, sila by ho opustila a stal by sa takým, ako ktorýkoľvek iný človek.

Delíla si uvedomila, že Samson jej konečne povedal pravdu. Preto poslala po vodcov Filištíncov a uspala ho vo svojom lone. Dala mu oholiť hlavu, a tým  sa postarala o to, aby ho naisto zajali. Samson si neuvedomil, že Hospodin ho opustil, a Filištínci  ho premohli.

Každý, kto vás žiada, aby ste spravilikompromis so svojimi  zásadami a  tým dokázal, že ho milujete, vás v skutočnosti nemiluje. Ak niekto miluje, povie pravdu. Príslovia 27:5 hovoria: „Lepšie je zjavné karhanie ako skrývaná láska.

Morálne kompromisy nás vždy robia zraniteľnými. A ak si nedáme pozor, môžeme sa dostať pod nadvládu a omamný  vplyv  hriechu.

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.