Na čo by sme sa mali sústrediť - 27. august - evs.sk

Zamyslenia

Na čo by sme sa mali sústrediť – 27. august
27. augusta 2023
Play

„A oni, tam zídení, spýtali sa Ho: Pane, či v tomto čase obnovíš kráľovstvo pre Izrael?“ (Sk 1:6)

Po svojom vzkriesení Ježiš povedal učeníkom: „… ale prijmite moc Ducha Svätého, ktorý zostúpi na vás, a budete mi svedkami aj v Jeruzaleme, aj po celom Judsku, aj v Samárii a až do posledných končín zeme.“ (Sk 1:8) K tomuto vyhláseniu nás viedla nasledujúca otázka učeníkov: „Pane, či v tomto čase obnovíš kráľovstvo pre Izrael?“ (verš 6) Učeníci si mysleli, že Mesiáš, Ježiš, prišiel založiť Božie kráľovstvo na zemi. Preto sa im zdalo, že keď bol ukrižovaný, bol to omyl.

Ale ako Božie slovo predpovedalo, Mesiáš mal najprv prísť trpieť a zomrieť za hriechy sveta. Potom sa vráti na Zem a založí na nej svoje kráľovstvo.

Ježiš ich napomenul: „Nie je vašou vecou poznať časy a príhodné chvíle, ktoré Otec určil svojou mocou“ (verš 7). Inými slovami: „Chlapci, prenesiete sa cez to už konečne? Ja sa nechystám ustanoviť svoje pozemské kráľovstvo hneď teraz. To príde neskôr. Prestaňte sa zameriavať na to, kedy sa vrátim, a namiesto toho sa sústreďte na to, čo máte robiť, kým sa vrátim.“

Aj dnes sa ľudia pýtajú, kedy sa Ježiš vráti. A občas sa nájde pomýlený človek, ktorý povie, že pozná dátum Kristovho návratu. Ježiš však vyhlásil: „No o tom dni a o hodine nevie nikto, ani nebeskí anjeli, ani Syn, ale jedine Otec.“ (Mt 24:36)

Preto by sme sa mali sústrediť na to, čo máme robiť, kým čakáme na Kristov návrat. Prvotná Cirkev mala svoju prácu a my ju máme tiež. Ježišove slová v Skutkoch 1 neboli určené len veriacim prvého storočia. Stále nás vyzýva, aby sme o Ňom hovorili ľuďom všade na svete.

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.