Nábožnosť a kresťanstvo - 19. september - evs.sk

Zamyslenia

Nábožnosť a kresťanstvo – 19. september
19. septembra 2021
Play

Ani oko nevídalo, ani ucho neslýchalo, ani do srdca človeku nevstúpilo, čo pripravil Boh tým, ktorí Ho milujú. Boh totiž zjavil nám to Duchom.“ Prvý list apoštola Pavla Korintským 2:9–10

Z týchto slov môžeme pochopiť rozdiel medzi nábožnosťou a kresťanstvom.

Veľké nebezpečenstvo dnešnej doby spočíva práve v prehliadaní tohto rozdielu. Viac a viac ľudí hovorí, že máme byť nábožní a nehovoria, že máme byť kresťanmi. Zdá sa, že slovo ’nábožný’ vytláča slovo ’kresťan’. Pre mnohých ľudí je to jedna a tá istá vec. Je to istý znak úpadku.

Aký je rozdiel medzi nábožnosťou a kresťanstvom?

Skôr než si odpovieme, povedzme si jasne: rozdiel je tu taký veľký, ako medzi dňom a nocou, tmou a svetlom, ako medzi človekom a Bohom!

Nábožnosť spočíva v tom, že sa človek snaží nájsť svoju cestu k Bohu. Všetci ľudia sú stvorení s náboženskými sklonmi vo svojej duši. Tak, ako máme schopnosť rozmýšľať – logické vlohy, ako máme schopnosť oceniť to, čo je pekné – estetické vlohy, máme aj schopnosť rozlišovať medzi dobrom a zlom, máme potrebu nájsť vyššiu moc, Boha. Nábožnosť spočíva v rozvíjaní týchto daností.

Kresťanstvo, to je úplný opak. Je to Božia cesta k nám. Je to Božie zjavenie.

Nábožnosť vyjadruje to, čo vzniká a vychádza zo srdca človeka. Naopak – kresťanstvo je niečo, čo nevychádza len tak z ľudského srdca, je to niečo, čo ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, to, čo vychádza z Božieho srdca!

Boh hľadá nás ľudí. On poslal svojho Syna na svet, aby nás spasil z našich hriechov. Dal nám svoje Slovo, kde nás osobne stretáva k spaseniu a skrze Svätého Ducha nášmu srdcu zjavuje práve to, čo v našom srdci nikdy nevzniklo.

My sme nedostali naše náboženské sklony na to, aby sme sa uspokojili s tým, že ich budeme rozvíjať, ale preto, aby k nám mohol prehovoriť sám Boh, aby sa nám mohol zjaviť pre naše spasenie.

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.