Najbezpečnejšie miesto - 7. február - evs.sk

Zamyslenia

Najbezpečnejšie miesto – 7. február
7. februára 2024
Play

„Keď vstúpil na loď, nasledovali Ho učeníci.“ (Mt 8:23)

Keď čítam evanjeliá, je zaujímavé, koľkokrát Galilejské jazero zasiahli búrky. Z technického hľadiska Galilejské jazero nie je more; je to veľké sladkovodné jazero dlhé asi dvadsať kilometrov a široké jedenásť kilometrov.

Nebezpečenstvá v Galilejskom mori sú však povestné. V jednej chvíli môže byť slnečné a pokojné a o chvíľu neskôr sa strhne búrka. Je to spôsobené jeho jedinečnou geografickou polohou. Hory s hlbokými roklinami obklopujú more, ktoré je hlboko pod úrovňou morskej hladiny. Rokliny slúžia ako obrovské lieviky, ktoré bez povšimnutia prinášajú na jazero víchrice. Tieto víchrice, posilnené tepelnou akumuláciou v nízkom údolí, prudko nasávajú studený vzduch smerom nadol. To jednoducho znamená, že v jednom okamihu môže prebiehať hladká plavba a v ďalšom strašná búrka.

Presne to sa stalo v 8. kapitole Matúšovho evanjelia. Keď Ježiš s učeníkmi prechádzal cez toto jazero, zrazu sa nad nimi zdvihla prudká búrka.

Rovnako aj do nášho života nečakane vstúpia búrky, ktoré nám prekazia plány. Väčšina z nás nemá búrky rada: udrú s veľkou silou a nevieme, ako dlho budú trvať. Vyzývame Pána, aby búrky zastavil, a niekedy to urobí. Niekedy však namiesto toho, aby búrky utíšil, nás Pán cez ne posilňuje.

Učeníci v ten deň nemali dôvod na paniku, pretože Ježiš bol s nimi na lodi. Keď je Ježiš Kristus v tvojom živote, nemáš dôvod báť sa. V noci si s Ním vo väčšom bezpečí, ako by si bol sám cez deň. V búrke si s Ním vo väčšom bezpečí, než by si bol na tichom, pokojnom mieste.

Je lepšie byť s Ježišom za akýchkoľvek okolností, ako byť kdekoľvek inde bez Neho.

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.