Naša základná potreba - 28. apríl - evs.sk

Zamyslenia

Naša základná potreba – 28. apríl
28. apríla 2021
Play

„… lebo ma miluje…“ (Ž 91:14, Botekov preklad)

Základná potreba ľudstva je láska. Tí, ktorí „zostávajú v Ňom“, sú predmetmi Božej náklonnosti a lásky. Nemôžeš povedať, že nemáš priateľov, keď Kristus vyhlásil: „nenazývam vás viac sluhami, pretože… Nazval som vás priateľmi… (Jn 15:15). Tebe, ktorý žiališ nad faktom, že žiješ bez akejkoľvek náklonnosti a lásky, s potešením odporúčam Krista. Miloval ťa dosť na to, aby za teba položil Svoj život. A nielen to, Svojím vykúpením na kríži pre teba získal Božiu priazeň, a ty teraz vďaka Nemu môžeš prijímať bezhraničnú Božiu milosť a lásku.

Modlitba dňa

Vďaka za Tvoju lásku, Otče, že bez ohľadu na to, kde sa nachádzam – v akejkoľvek situácii –, si so mnou a miluješ ma.

Billy Graham

Billy Graham sa narodil v roku 1918 v USA. Vo svojich 15 rokoch svoj život odovzdal Bohu. Skrze evanjelizačné zhromaždenia zasiahol posolstvom o Ježišovi Kristovi viac ako 215 miliónov ľudí vo vyše 185 krajinách sveta.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.