Dostávaš odev niekoho iného - 27. apríl - evs.sk

Zamyslenia

Dostávaš odev niekoho iného – 27. apríl
27. apríla 2021
Play

Sila a dôstojnosť je jej odevom a s úsmevom sa díva na budúci deň. Príslovia 31:25

Posledná kapitola Šalamúnových prísloví ospevuje dobrú ženu. Vzťah Boha a Jeho ľudu je často opísaný ako manželský vzťah. Táto skutočnosť vrhá na túto kapitolu výnimočné svetlo. Jej odevom je sila a dôstojnosť! Toto slovo obsahuje tajomstvo spásy. Hriešnik nemá silu a dôstojnosť sám v sebe. Nič v nás nie je dostačujúce. V nás nie je ani žiadna úcta. Možno sme úctiví voči ľuďom, ale nie voči Bohu. On nás vidí skrz-naskrz. Hriech tkvie aj v tom, čo je v nás najlepšie. Pred stretnutím s Ježišom si bol nepoctivý a stratený hriešnik? Počul si, ako hovorí nádherné slová: „Tvoje hriechy sú odpustené“? Si znovuzrodený v Duchu Ježiša Krista? Potom Ježiš sňal z teba ten špinavý odev. Odel ťa silou a dôstojnosťou. Sila nevychádza z teba samotného a ani dôstojnosť. Ježiš ťa odel do vlastnej sily a dôstojnosti. Toto je tajomstvo ospravedlnenia. Dostávaš odev niekoho iného. Preto môžeš prejsť skúškou pred Bohom. Keď‘ prichádzaš k Ježišovi vo svojich handrách, On ti dáva všetko svoje bohatstvo. Čo ti teda chýba? Nemáš nedostatok v ničom. Máš hojnosť. Bez ohľadu na to, aký si biedny vo vlastných očiach, v Ježišových nemáš ani najmenšiu chybu. Preto sa môžeš tešiť na budúcnosť s úsmevom. Nevieš, čo prinesie, a predsa máš istotu. Vieš to najdôležitejšie: Božia milosť sa obnoví aj zajtra. Nielen dnes môžeš nosiť odev spasenia. Budeš Baránkovou nevestou nielen jeden deň. Budeš ňou navždy. Ježišova krv ťa očisťuje od každého hriechu dnes aj zajtra. Zajtra sa ťa nevzdá, ani ťa neopustí. Ten nasledujúci deň je deň s Ježišom. Treba sa preto diviť, že Božie dieťa víta zajtrajšok s úsmevom?

Hans Erik Nissen

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.