Nebezpečná lekcia - 19. február - evs.sk

Zamyslenia

Nebezpečná lekcia – 19. február
19. februára 2024
Play

„Napokon posilňujte sa v Pánovi a v moci Jeho sily.“ (Ef 6:10)

Niektorí ľudia si myslia, že sa môžu postaviť diablovi. Možno ste dokonca videli niektorých televíznych kazateľov, ako sa diablovi vysmievajú a nadávajú mu.

Biblia nám však hovorí: „Veď ani archanjel Michal, keď bojoval s diablom a hádal sa o Mojžišovo telo, neodvážil sa vyniesť nad ním potupný súd; povedal len: Nech ťa Pán potrestá!“ (Jud 1:9)

Ak by sa niekto taký mocný ako archanjel Michael nezaplietol s diablom, o čo viac by sme si od neho mali držať odstup? Jakub nám hovorí: „Poddajte sa teda Bohu, ale vzoprite sa diablovi – a utečie od vás.“ (4:7)

V Knihe Skutkov apoštolov nachádzame príbeh o niekoľkých mužoch, ktorí sa volali synovia Skevu a mysleli si, že sú exorcistami. Mimochodom, aj dnes existujú ľudia, ktorí tvrdia, že majú službu exorcizmu, ale v Biblii takáto služba nie je. Nájdeme príklady vyháňania démonov, ale nikto nebol povolaný za exorcistu. V skutočnosti sa jediná zmienka o exorcistoch v Biblii týka ľudí, ktorí na začiatku ani neboli veriaci.

Tu je problém, do ktorého sa dostali synovia Skevu. Našli muža, ktorý bol posadnutý démonom, a povedali mu: „Zaklínam vás Ježišom, ktorého káže Pavel.“ (Sk 19:13)

„Ale zlý duch im odpovedal: Ježiša poznám, aj o Pavlovi viem; ale kto ste vy?“ (v.15) Vtedy na nich zaútočil a takmer ich zabil. Musíme si od diabla udržiavať odstup. Je oveľa mocnejší, než si možno myslíme. Nehraj sa s hriechom a nehraj sa so satanom.

Namiesto toho sa musíme  „posilňovať v Pánovi a v moci Jeho sily“  (Ef 6:10). Skôr než sa v Biblii píše niečo o tom, že si máme obliecť Božiu výzbroj, hovorí sa v nej, aby sme stáli v Pánovi a v Jeho sile. Biblia nám hovorí, aby sme stáli v Božej sile.

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.