Nemusíš sa obávať, že Ho uvidíš - 23. apríl - evs.sk

Zamyslenia

Nemusíš sa obávať, že Ho uvidíš – 23. apríl
23. apríla 2021
Play

… odetý do plášťa, zmáčaného krvou, a jeho meno: Slovo Božie. Zjavenie Jána 19:13

Keď sa Ježiš zjavuje Jánovi ako Ten, kto prichádza poraziť antikrista, Jeho rúcho je zmáčané krvou. Nie je to krv Jeho nepriateľov, ale Jeho vlastná prevzácna krv. Ján vidí Ježiša v nebi ako Baránka, ktorý bol zabitý. Ježiš je navždy spojený s obeťou, ktorú musel priniesť, aby zachránil hriešnikov. On je navždy Ten, kto prelial svoju krv za tvoje hriechy. Ježiš ti pripomína svoju krv v Slove aj pri Večeri Pánovej. Pre teba to nikdy nebude poslednýkrát. Jeho krv je v nebi. Pán Ježiš je cena, ktorá musela byť zaplatená, aby sa odčinili tvoje hriechy. Preto ti On bude nesmierne vzácny naveky. Čas súženia zahŕňa veľa tajomstiev. Platí to hlavne pre čas posledného veľkého súženia. Nechápeme, ako Boh môže dovoliť, aby Jeho deti boli tak hrozne skúšané. Prečo Boh načas odkladá zasahovanie v prospech tých, ktorí sa obávajú strachu a zmätku, keď‘ proti nim rastú satanské sily? Nevieme, či ja alebo ty zažijeme tento čas. Avšak vo všetkých týchto skúškach sa zdá, že sa otriasajú základy a my sa pýtame prečo. Boh nám nedáva riešenie všetkých tajomstiev nášho života. Nechce však, aby sme pochybovali, že sme boli kúpení pre Neho krvou Pána Ježiša. Keď‘ sa srdce zameriava na krv, je v ňom úžasná sila. Ak jej dovolíš prihovoriť sa ti, všetko sa mení. Tvoje otázky sú druhoradé a keď‘ prídu prísne Božie údery, skloníš sa pred nimi. Vravíš Mu: „Buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi!“ Súčasne sa modlíš, aby Ježiš čoskoro prišiel. Vtedy uvidíš Jeho plášť zmáčaný krvou. Dnes musíš veriť, ale potom Ho uvidíš tvárou v tvár. Nemusíš sa obávať, že Ho uvidíš. Prvé, s čím sa stretneš, bude krv, ktorá očisťuje od každého hriechu. Bol si kúpený. Cena bola zaplatená. Preto nasleduj Baránka, kamkoľvek ide.

Hans Erik Nissen

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.