Podvoľ sa tlaku lásky - 12. február - evs.sk

Zamyslenia

Podvoľ sa tlaku lásky – 12. február
12. februára 2022
Play

„Láska Kristova totiž spája nás…“ 2. list Korintským 5:14

Nič nás nedokáže spojiť tak ako láska. Sama vedie protesty proti nášmu zdravému rozumu. Premáha samotný život.

Čo by otec či matka nespravili pre svoje dieťa? Niekedy sa zdá, akoby si kazili vlastný život. Núti ich k tomu moc lásky.

Vo Veľpiesni nachádzame tieto slová: „Keby niekto chcel dať za lásku všetko bohatstvo svojho domu, iste by ním pohrdli.“

Naša láska nás poháňa. Ale Ježišova láska je oveľa silnejšia. Dokáže spôsobiť to, čo nič iné nedokáže. Práve preto v nej musíš stratiť seba samého, lebo sa týka teba. Bolo to predtým, než si sa narodil. Bol si vyvolený už pred stvorením sveta. Boh ťa videl spolu so svojím milovaným Synom.

Tvoja duša má odpočívať v zmierení. Ježišovo dielo spasenia platí naveky. Keď ideš k Ježišovi so svojím hriechom, nikdy to nie je bez toho, aby si nič nedosiahol. Očistí ťa a vďaka tomu si biely ako sneh.

Ježiša práve Jeho láska pribila na kríž. Bez kríža ťa nemohol priviesť do neba. Chce, aby si Mu patril navždy. Jeho láska nepozná hranice. Preto zaplatil cenu lásky. Nedokážeme pochopiť, aká to bola nesmierna cena. Jediné, čo môžeme urobiť, je s vďačnosťou sa pred Ním skloniť.

Láska, ktorá hnala Ježiša, je tiež hnacou silou v tvojom živote. Boh vylial svoju lásku do tvojho srdca skrze vieru v Neho. Pomazal ti oči, aby si iných ľudí videl tak, ako ich vidí On. Božia láska siaha ďalej než len k tebe. Ježiš zomrel namiesto nás všetkých.

Väčšina ľudí žije bez Boha a bez nádeje. Neprijali spasenie.

Ježišova láska ťa núti ísť k nim. Musíš sa podieľať na veľkom poslaní spoločenstva. Polia sa belejú k žatve. „Nádherný je Spasiteľ môj, všetci, všetci Ho musia uvidieť.“

Podvoľ sa tlaku lásky — keď to urobíš, sám budeš požehnaný a staneš sa požehnaním pre ostatných.

Hans Erik Nissen

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.