Nežiť viac sebe - 20. august - evs.sk

Zamyslenia

Nežiť viac sebe – 20. august
20. augusta 2023
Play

„A za všetkých umrel, aby tí, čo žijú, nežili viac sebe, ale Tomu, kto za nich umrel a vstal z mŕtvych.“ 2. list Korintským 5:15

Ježišova smrť obsahuje nepochopiteľné bohatstvo. V prvom rade nám Ježiš prostredníctvom nej zabezpečil odpustenie hriechov, preto ti ponúka milosť.

Ďalej ti dal nový životný cieľ. Je vyjadrený týmito slovami: ,,… aby tí, čo žijú, nežili viac sebe, ale Tomu, kto za nich umrel a vstal z mŕtvych.“

Nemáš žiť pre seba.

Mnohí si myslia, že život, kde sú oni stredobodom, je šťastný život. Táto viera vedie milióny ľudí do problémov. Stali sa vlastnou kliatbou. Všetko v živote chápu vo vzťahu k sebe. Čím dlhšie žijú, tým viac sa zaoberajú sami sebou. Preto sa ich život stáva osamoteným.

V takomto živote človek cíti, že je obeťou, keď nie je v centre. Ale nevzdávaj to. Musíš sa oddeliť od seba. Áno, musíš stratiť sám seba.

Tí, čo žijú, nech nežijú viac sebe. Znie to ako prikázanie, ale je to evanjelium. Pán ťa zachránil od života, kde je všetko nasmerované na teba.

Dal ti život, kde všetko smeruje k Nemu. Všetky tvoje žriedla musia byť v Ňom. Každý deň musíš prijať, čo potrebuješ, nezaslúžene z milosti.

Ježiš ťa vedie do svojej lásky. Nie si jediný, kto tam žije. Každý človek, ktorého vykúpil svojou krvou, tam žije. Preto ťa posiela k tvojim blížnym, aby si im mohol slúžiť.

„Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili,“ hovorí Ježiš. (Mt 25:40) Vo svojej službe pre Neho si stále s Ním.

V tejto súvislosti je druhoradé, či pôjdete k iným národom s evanjeliom alebo budete slúžiť v tejto krajine. Je spokojný s tebou, lebo si prijal Jeho milosť a si nástrojom pre Jeho požehnanie.

Hans Erik Nissen

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.