Nielen vedieť - 15. september - evs.sk

Zamyslenia

Nielen vedieť – 15. september
15. septembra 2021
Play

Samuel však ešte neznal Hospodina a slovo Hospodinovo sa mu ešte nevyjavilo.“ Prvá kniha Samuelova 3:7

Večný život spočíva v poznaní Boha. Pán Ježiš hovorí: „Ja som Ťa poznal, aj títo poznali, že si ma Ty poslal.“ (J 17:25) Slovo ’poznať’ je v Biblii výrazom osobného vzťahu. Nespočíva vo vedomostiach a teórii, ale v chápaní srdcom. Opisuje osobnú skúsenosť s Bohom.

Musíme si však dávať pozor, aby sme nepohŕdali vedomosťami o Pánovi Ježišovi Kristovi! Apoštol hovorí, že je to vzácnejšie ako čokoľvek iné. Ale aj tak je obrovský rozdiel medzi tým, keď niečo vieme, a keď niečo zažijeme.

Jedna vec je o obrátení vedieť, druhá vec je obráteným byť. Je rozdiel medzi tým, keď o viere vieme, a keď vo viere kráčame. Iné je o Bohu vedieť, iné je Boha poznať. Ako sa učíme poznať Boha? Deje sa to len skrze Božie Slovo tak, že Boží Duch zjavuje nášmu srdcu, čo máme v Ježišovi a naše srdce sa na Pána Ježiša zameria.
Aby sme to mohli zažiť, musíme si nájsť čas na Božie Slovo – na čítanie Biblie.

Zároveň je dôležité, aby sme sa stretávali s tými, ktorí Pána Ježiša poznajú. Je tiež dôležité počuť také kázanie, ktoré naozaj sprostredkováva Božie Slovo tým, ktorí počúvajú.

Mnohí ľudia, ktorí sa považujú za kresťanov a úprimne túžia nimi byť, neprichádzajú k životu s Bohom, pretože zanedbávajú Slovo, ktoré Boží Duch používa, aby zjavil Pána Ježiša srdcu. Podobajú sa Samuelovi, ktorý vyrástol v chráme a bol bohabojným chlapcom, ale ešte nepoznal Pána, lebo Pánovo Slovo mu ešte nebolo zjavené. Preto je dôležité pozorne si chrániť Božie Slovo a používať prostriedky milosti. Ak to budeme robiť, máme Boží sľub, že budeme chápať srdcom a Slovo v nás spôsobí obrátenie a večný život.

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.