Nový vzťah - 17. apríl - evs.sk

Zamyslenia

Nový vzťah – 17. apríl
17. apríla 2022
Play

Ježiš jej riekol: Nezdržuj ma, lebo som ešte nevstúpil k Otcovi, ale choď k mojim bratom a povedz im: Vstupujem k svojmu Otcovi a k vášmu Otcovi, k svojmu Bohu a k vášmu Bohu.“ (J 20:17)

Ráno, keď Boh vzkriesil Ježiša, nedovolil Márii, aby sa Ho dotkla. V podstate hovoril: „Náš vzťah nebude taký, ako bol doteraz. Nemôžeš ma vnímať starým spôsobom. Nastáva obdobie Novej zmluvy.“

Následne radikálne vyhlásil: „choď k mojim bratom a povedz im: Vstupujem k svojmu Otcovi a k vášmu Otcovi, k svojmu Bohu a k vášmu Bohu.“ (J 20:17) Nazvať Boha Otcom bola pre Ježiša jedna vec. Avšak On povedal: „Vstupujem k svojmu Otcovi a k vášmu Otcovi…“ Inými slovami: „Teraz je aj vašim Otcom.“

Ak u vás doma chýbal otec, Boh môže byť Otcom, akého si nikdy nemal. Skrze svoju smrť na kríži a vzkriesenie z mŕtvych nám Ježiš sprístupnil nový vzťah. Už viac nemusíme hľadať odpustenie svojich hriechov skrze obeť veľkňaza, pretože Ježiš sa stal konečnou obeťou za naše hriechy. A dal nám voľný prístup k Bohu Otcovi, ku ktorému v prípade potreby môžeme prísť.

Poznáš Boha ako svojho Otca? Alebo ho vnímaš ako nejakú vzdialenú silu? Ak je to tvoj prípad, mám pre teba dobrú správu: Boh nie je len bezvýznamná sila či vzdialená moc niekde vo vesmíre. Boh je osobný, starostlivý a miluje ťa. A preto poslal svojho Syna, aby zomrel na kríži namiesto nás.

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.