Úplná oddanosť - 18. apríl - evs.sk

Zamyslenia

Úplná oddanosť – 18. apríl
18. apríla 2022
Play

A keď (Ježiš) vstal na úsvite v prvý deň po sobote, zjavil sa najprv Márii Magdaléne…“ (Mk 16:9)

Zo všetkých ľudí, ktorým sa Ježiš po svojom vzkriesení mohol zjaviť ako prvý, sa zjavil Márii Magdaléne. Stojí za to sa nad tým zamyslieť, pretože medzi vtedajšími Židmi svedectvu ženy nepripisovali veľkú váhu. V skutočnosti niektorí rabíni falošne učili, že je lepšie, aby slová Zákona boli spálené, než aby ich prednášala žena. Napriek tomu si Ježiš vybral ako prvého posla svojho vzkriesenia ženu.

Za povšimnutie tiež stojí fakt, že ženy boli posledné pri kríži a prvé pri hrobe. Mária mala odvahu, ktorá počas Ježišovho ukrižovania chýbala mnohým mužom. Stála pri Ježišovi po celý čas. A čo viac, Biblia nám vraví, že po tom, čo bol ukrižovaný, „Mária Magdaléna a Mária, matka Jozefova, dívali sa, kam Ho položili.“ (Mk 15:47) Sledovala, ako zložili Jeho ukrižované telo z kríža, zabalili ho a umiestnili do hrobu, ktorý patril Jozefovi z Arimatie. Mária spolu s ďalšími ženami bola v nedeľu skoro ráno pri hrobe, aby prejavila Ježišovi svoju lásku pomazaním Jeho tela. (pozri Mk 16:1-2)

Boh Máriinu lásku odmenil. V Jeremiášovi zasľúbil: „Budete ma hľadať, a nájdete ma; keď ma budete hľadať celým srdcom“ (Jer 29:13). Boh odmieňa svedomitého človeka. A tým, ktorí si počas dňa nájdu čas, aby hľadali Pána, ktorí si nájdu čas na čítanie Jeho Slova a očakávanie na Neho, Boh zjaví svoje pravdy.

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.