Ochromený minulosťou? - 21. máj - evs.sk

Zamyslenia

Ochromený minulosťou? – 21. máj
21. mája 2021
Play

„Preto ak je niekto v Kristovi, je nové stvorenie. Staré veci sa pominuli, a hľa, nastali nové.“ (2K 5:17)

V americkom päťdielnom televíznom seriáli o domácom dizajne a renovácii – Fixer Upper –  si manželský pár Chip a Joanna Gainesovci vždy vybrali nejaký starý dom v Texase a dali  mu nový život. Niekedy to bol dom pre mladý pár, ktorý si zariaďoval svoju prvú domácnosť, inokedy dom pre pár na dôchodku, ktorý hľadal nové bývanie. Joanna, návrhárka, prišla  so skvelými plánmi a jej manžel Chip, ktorý je staviteľ, ich uskutočnil. Keď skončili, bolo  ťažké uveriť, že  šlo o rovnaký dom.

Už si si niekedy želal, aby si mohol začať úplne odznova, možno vo svojom manželstve… možno vo vzťahu so svojimi deťmi… či priateľmi? Istým spôsobom to možné je, pretože 2K 5:17 vraví: „Preto ak je niekto v Kristovi, je nové stvorenie. Staré veci sa pominuli, a hľa, nastali nové.“

Preklad J. B. Phillipsa to vyjadruje nasledovne: „Ak je človek v Kristovi, stáva sa úplne novým človekom – minulosť je ukončená a mŕtva, všetko je čerstvé a nové.“

Boh to môže urobiť s tvojím životom. Ty vravíš: „Môj život je naruby. Je rozvrátený. Rozpadáva sa.“

Môže byť nový a svieži v Ježišovi Kristovi. V 1J 1:7 nám Písmo hovorí: „Ale ak chodíme vo svetle, ako On je vo svetle, máme spoločenstvo medzi sebou a krv Ježiša, Jeho Syna, nás očisťuje od každého hriechu.“ Všimni si, že tento verš vraví „od každého hriechu“, nie len od  niektorých hriechov.

Aj ty môžeš začať odznova. Práve teraz. Nezáleží na tom, v akej časti roka sa nachádzame. Všetko sa môže zmeniť vďaka  krvi  Ježiša Krista. Nemusíš byť viac ochromený svojou minulosťou. Môžeš ju  nechať za sebou.

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.